Peredur yn Cefnogi Cynllun Gweithredu HIV i Gymru

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru yn cefnogi galwadau elusen am ddull mwy cadarn o ymdrin â'r ymrwymiad i ddileu achosion newydd o HIV yng Nghymru erbyn 2030.

Cyn Diwrnod Aids y Byd, mae'r Aelod o Senedd Dwyrain De Cymru yn cymeradwyo cynigion polisi a gyflwynwyd gan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Cymru i sicrhau bod Cymru'n cyrraedd ei tharged carreg filltir o fewn 10 mlynedd.

Mae'r elusen wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i gynyddu profion, lleihau diagnosis HIV hwyr, hyrwyddo'r broses o gyflwyno cyffuriau atal, sefydlu ymrwymiadau iechyd rhywiol clir ar gyfer pob bwrdd iechyd yng Nghymru ac ailwampio'r systemau data a gwyliadwriaeth HIV.

Maen nhw hefyd wedi galw am gymorth y llywodraeth i gefnogi pobl sy'n byw gyda HIV i fyw'n dda a chanolbwyntio ar roi terfyn ar y stigma i bobl sy'n byw gyda HIV.

Dywedodd Peredur: "Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn amser i fyfyrio ar sut mae pethau wedi symud ymlaen ers i'r achos cadarnhaol cyntaf o HIV gael ei adrodd 40 mlynedd yn ôl a chofio'r holl bobl hynny a fu farw o gyflyrau sy'n gysylltiedig ag Aids yn y blynyddoedd canlynol.

"Mae hefyd yn gyfle i weld ble rydyn ni'n mynd o ran lleihau cyfraddau heintio HIV a'r hyn y mae angen i ni ei wneud i gyrraedd ymrwymiad y llywodraeth i ddileu achosion cadarnhaol erbyn 2030.

"Rwy'n cefnogi'r gwahanol gamau a gyflwynwyd gan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Cymru gan y byddant, ar y cyd, yn dod â ni'n nes at gyflawni'r garreg filltir bwysig honno y byddwn, gobeithio, yn cyrraedd erbyn 2030 yng Nghymru.

"Mae lleihau'r stigma sy'n gysylltiedig â HIV hefyd yn bwysig. Mae awgrym ymgyrch gwrth-stigma genedlaethol i Gymru yn un y byddwn yn ei groesawu gan y byddai'n herio rhagfarn ac yn hyrwyddo dealltwriaeth dda o'r hyn y mae byw gyda HIV yn ei olygu.

"Er ein bod wedi gwneud cynnydd sylweddol dros y pedwar degawd diwethaf o ran mynd i'r afael ag anwybodaeth, mae cryn ffordd i fynd o hyd."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd