Sicrhau Strategaeth Gwrth dlodi i Gymru, Peredur yn dweud wrth Lywodraeth Lafur

Pred_Headshot_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi dweud wrth y Llywodraeth Lafur fod angen strategaeth gwrthdlodi i Gymru "nawr yn fwy nag erioed".

 

Gwnaeth Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, y sylwadau yn ystod cwestiynau i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt yn y Senedd.

Tynnodd Peredur sylw at y ffaith ei bod wedi bod yn bum mlynedd ers i'r llywodraeth ddileu'r cynllun gwrth-dlodi Cymunedau'n Gyntaf yng Nghymru. Er gwaethaf lefelau tlodi sy'n gwaethygu a'r argyfwng costau byw sy'n dod i'r amlwg, nid yw'r Llywodraeth Lafur wedi datblygu strategaeth wrth dlodi.

Ar lawr y Senedd, dywedodd Peredur: "Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i benderfyniad gael ei wneud i gau Cymunedau'n Gyntaf, rhaglen gwrth dlodi'r llywodraeth.

"Yn dilyn y penderfyniad hwn, lluniodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau adroddiad oedd yn argymell cyhoeddi 'strategaeth taclo tlodi clir sy'n dwyn ynghyd y gwaith niferus o ran lleihau tlodi er mwyn helpu i roi cyfeiriad clir ac i helpu'r Cynulliad i graffu ar ddull y Llywodraeth.'

"Roedd hefyd yn argymell bod dangosyddion perfformiad yn cael eu gwreiddio o fewn y strategaeth."

Ychwanegodd: "Ni yw unig genedl y DU lle gwelwyd bod tlodi plant yn cynyddu. Diolch i'r Torïaid yn San Steffan, mae tlodi yn mynd yn llawer, llawer gwaeth.

"Pam ydyn ni'n dal i ddisgwyl am strategaeth gwrth dlodi yng Nghymru pan fo'i angen fwy nag erioed." 

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-10-05 16:11:45 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd