Oedi am apwyntiad yn "ergyd" i gleifion – Peredur

Grange_pic_serious.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod yr holl apwyntiadau a chlinigau arfaethedig wedi'u gohirio gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar gyfer angladd y Frenhines ddydd Llun, dywedodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Peredur Owen Griffiths: "Bydd hyn yn ergyd i lawer o gleifion oedd i fod i gael eu gweld ddydd Llun. Rydym yn gwybod bod bron i 100,000 o gleifion yng Nghymru yn aros yn hirach na blwyddyn ar gyfer eu hapwyntiad cleifion allanol cyntaf.

"Bydd rhai o'r bobl hynny oedd i fod i gael eu gweld ddydd Llun wedi bod yn aros yn sylweddol hirach na blwyddyn. Heb os mae'r pandemig wedi gwaethygu'r ôl-groniad yn GIG Cymru a gwneud cyflyrau sy'n heriol i staff a chleifion fel ei gilydd - dyma pam mae'r gohiriadau ar gyfer dydd Llun yn anodd eu cyfiawnhau.

"Rydyn ni'n gwybod y gall rhagor o oedi arwain at waethygu'r amodau ac mae'n ddyletswydd ar y bwrdd iechyd i sicrhau y bydd y rhai na fydd yn cael eu gweld ddydd Llun yn cael apwyntiad newydd yn y dyfodol agos."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-09-14 09:36:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd