Plaid Cymru AS yn Sefyll ochr yn ochr a Thrigolion yn Gwrthwynebu Datblygiad Tai Maes Gwyrdd Dadleuol

Pred_Profile_pic_Nov_2021_3.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi annog y llywodraeth i wrthsefyll datblygiad tai dadleuol ar dir ger y Coed Duon.

Ar lawr y Senedd, cododd Peredur Owen Griffiths AS o Ddwyrain De Cymru gynlluniau Persimmon i adeiladu 300 o gartrefi ar gaeau o amgylch Heol y Cefn, Cefn Fforest, Bedwellty.

Gwrthododd Llywodraeth Cymru ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad hwn yn 2020, ond heriwyd y penderfyniad hwn yn yr Uchel Lys, a ddiddymodd benderfyniad y Llywodraeth wedyn.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, lythyr yn rhoi hysbysiad i Persimmon ei fod yn gwahodd sylwadau ynghylch a ddylid ailagor yr ymchwiliad ai peidio yn dilyn penderfyniad yr Uchel Lys.

Yn ystod Cwestiynau Busnes, dywedodd Peredur: "Nid yn unig yr hoffwn i'r ymchwiliad hwn ailagor, ond hoffwn i'r Llywodraeth adolygu'r broses gynllunio bresennol gyda'r bwriad o dynhau gweithdrefnau fel eu bod, pan wneir penderfyniadau i wrthdroi ceisiadau cynllunio, yn gadarn ac yn cael amddiffyniad cadarn y tu ôl iddynt, yn barod ar gyfer unrhyw her gyfreithiol.

"Fy mhryder i yw, os aiff y datblygiad hwn yn ei flaen heb lawer o frwydr, y bydd datblygwyr yn rhwbio eu dwylo mewn llawenydd gan wybod mai dim ond bwmp ar y ffordd i gael yr hyn y maent ei eisiau yn y pen draw yw gwrthodiad llywodraeth Cymru ar faterion cynllunio."

Atebodd y Trefnydd Leslie Griffiths nad oedd hi'n credu y dylai'r mater gael datganiad gan y llywodraeth, ond dywedodd y byddai'n gofyn i'r Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd ysgrifennu at Peredur os yw'n credu bod rhagor o wybodaeth i'w darparu.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-12-10 09:15:37 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd