Peredur yn Annog Llywodraeth Lafur i Gamu i'r Adwy wedi i Wasanaeth Hanfodol i Blant Anabl gael ei Fygwth

Caerphilly_Children's_Centre_pic.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi codi, yn y Senedd, ddyfodol ansicr meithrinfa sydd wedi rhoi cefnogaeth i blant anabl dwys ers dros dri degawd.

Amlygodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, y bygythiad i'r feithrinfa yng Nghanolfan Blant Caerffili sy'n wynebu cau heb ymrwymiad ariannol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n cael ei redeg gan Lafur.

Mae eu meithrinfa cyn-ysgol arbenigol yn darparu ar gyfer plant ag anableddau, oedi datblygiadol ac yn ychwanegol. Er mwyn parhau i weithredu, mae angen cytundeb lefel gwasanaeth ar y cyfleuster hwn gan y cyngor gan na allant wneud cais am gyllid grant mwy, hirdymor heb ymrwymiad ariannol i mewn.

Dysgodd Peredur fod y ganolfan wedi bod yn gofyn am gytundeb ers pum mlynedd heb unrhyw lwyddiant.

Mae cronfeydd wrth gefn sydd gan Enable - yr elusen sy'n cefnogi'r feithrinfa - wedi cael eu defnyddio i ariannu'r diffyg ariannol y maent yn gweithredu arno ond mae'r arian hwn wedi lleihau i'r pwynt y bydd yn rhaid cyhoeddi hysbysiadau diswyddo erbyn diwedd y mis cyn cau'r safle ddechrau'r flwyddyn nesaf heb ymrwymiad ariannol gan y cyngor.

Mae llythyr gafodd ei anfon gan Peredur at y cyngor ar y mater ar Dachwedd 21 yn dal i aros am ateb sylweddol.                                              

Yn ystod Cwestiynau Busnes yn y Senedd, dywedodd Peredur: "Mae'r ganolfan wedi bod yn gofyn am gytundeb dros y bum mlynedd diwethaf.

"Rwyf hefyd wedi clywed nad yw'r cyngor wedi ateb na chydnabod ceisiadau am gyfarfod ar y mater yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

"Mae'r sefyllfa nawr yn argyfyngus ac maen nhw'n wynebu cyflwyno rhybuddion diswyddo i staff ddiwedd Rhagfyr oni bai bod rhywbeth yn newid."

Ychwanegodd: "Ydych chi'n siomedig bod cydweithwyr y blaid sydd mewn grym yng Nghaerffili yn peryglu iechyd a lles meddyliol y rhai mwyaf bregus gyda'u diffyg ymgysylltiad a'u diffyg ymrwymiad ariannol?

"A allwn hefyd gael datganiad gan y llywodraeth ar ddarparu ar gyfer plant ag anableddau, oedi datblygiadol ac anghenion ychwanegol yng Nghymru a'r angen i amddiffyn y gwasanaethau hyn?"

Mewn ymateb, bu'r trefnydd Lesley Griffiths AS yn cynghori Peredur i ysgrifennu at y cyngor.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-12-06 16:53:59 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd