Dweud eich dweud ar y Ffatri Gwydr Arfaethedig – Peredur

Pred_profile_7.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi croesawu newyddion bod cwmni sydd y tu ôl i gynlluniau i adeiladu ffatri ailgylchu gwydr mawr eisiau cyflogi cymaint o gontractwyr lleol â phosibl yn ystod y cyfnod adeiladu.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, ei bod yn bwysig bod y cwmni o Dwrci Ciner Glass wedi dweud y byddant yn trio “defnyddio contractwyr lleol lle bo modd” yn ystod cyflwyniad rhithwir yr wythnos hon. 

Yn ystod y sesiwn 40 munud ar-lein, ymatebodd Selçuk Küçükseyhan o Ciner Glass yn gadarnhaol i gwestiwn am y defnydd o gontractwyr lleol yn ystod cyfnod adeiladu eu cyfleuster gweithgynhyrchu arfaethedig yn ardal Rassau. Os bydd y ffatri'n mynd rhagddi, bydd hyd at 450 o bobl yn cael eu cyflogi yn ystod y cyfnod adeiladu a bydd 600 o swyddi'n cael eu darparu unwaith y bydd yn gwbl weithredol.

Mae cyfnod ymgynghori newydd ddechrau ar y cynllun a mae Peredur wedi annog pobl leol i'w wirio a i ddweud eu dweud.

Dywedodd: "Rhoddodd y cyflwyniad gan Ciner Glass wybodaeth fanwl am y cyfleuster arfaethedig.

"Roedd yn dda clywed, os bydd y prosiect hwn yn mynd yn ei flaen, y bydd cymaint o gontractwyr lleol â phosibl yn gallu manteisio ar y cyfleon a’r hwb i’r economi leol. Bydd hyn yn newyddion da i fasnachwyr sydd â'r sgiliau i helpu gyda'r gwaith adeiladu."

Ychwanegodd Peredur: "Mae'r ymgynghoriad newydd ddechrau ac rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb i weld y dogfennau niferus a ddarperir ar y prosiect. Mae opsiwn hefyd i bobl ddweud eu dweud a gwyntyllu unrhyw bryderon."

Ceir rhagor o wybodaeth a'r cyfle i gyflwyno barn ar dudalen we ymgysylltu rhithwir y prosiect - https://ciner-glass-wales.virtual-engage.com/

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-07-22 17:52:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd