Peredur yn Annog Llywodraeth Cymru i Gynyddu y Gwaith ar Alluogi Prosiectau Ynni Cymunedol

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi pwyso ar y llywodraeth ar ei gwneud yn haws i gymunedau fod â pherchnogaeth o gynlluniau ynni gwyrdd.

Gofynnodd Peredur Owen Griffiths AS i Weinidog yr Economi Vaughan Gething am ddiweddariad yn dilyn sicrwydd a roddwyd gan y Llywodraeth ar gynlluniau ynni cymunedol yn ystod dadl Plaid Cymru fis diwethaf.

Dywedodd Peredur, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, fod cydberthynas gref yn rhyngwladol rhwng buddion cymunedol a chefnogaeth gymunedol o ran prosiectau ynni cynaliadwy.

Codwyd y cwestiwn yn yr wythnos y mae Peredur yn teithio i COP26 yn ei rôl fel cadeirydd Pwyllgor Cyllid y Senedd. Mae'r gynhadledd yn cael ei bilio fel y cyfle olaf i achub y Blaned yn wyneb argyfwng hinsawdd sy'n dod i'r amlwg.

Yn ystod cwestiynau'r Economi, dywedodd Peredur: "Yn ystod dadl Plaid Cymru fis diwethaf ar y sector ynni a'r argyfwng hinsawdd, cafwyd ymateb gan eich Llywodraeth a awgrymodd newid cadarnhaol o ran sicrhau bod y cyfoeth a gynhyrchir gan ynni adnewyddadwy yn cael ei gadw yng nghymunedau Cymru.

"Cyfeiriwyd at 'ddeifio dwfn' y diwrnod canlynol, i weld pa rwystrau y gellir eu goresgyn i gynyddu capasiti ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i gyrff cyhoeddus a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

"Mae gwir angen i ni weld cynnydd o ran perchnogaeth gymunedol, gan y dangoswyd bod hyn yn allweddol, mewn nifer o enghreifftiau rhyngwladol, o ran symud agweddau'r cyhoedd tuag at gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

"Tair wythnos ers y deifio dwfn fel y'i gelwir, pa ddiweddariad y gallwch ei roi ar yr ymdrechion i sicrhau bod elw a manteision prosiectau ynni yng Nghymru yn aros yng Nghymru?"

Wrth ateb, dywedodd Mr Gething: "Ni fyddaf yn gallu rhoi ateb i chi heddiw, ond gallaf ddweud y byddaf yn parhau i weithio gyda Gweinidogion yn yr adran newid hinsawdd, nid yn unig i ddarparu ffordd well o gynhyrchu pŵer sy'n adnewyddadwy ac nad yw'n peryglu dyfodol y blaned, ond, mewn gwirionedd, gall ddarparu difidend economaidd gwirioneddol i gymunedau lleol."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-11-05 10:47:18 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd