Dirprwy Weinidog yn Mynychu Grŵp Trawsbleidiol ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth

CPG_Lynne_pic1.jpg

Croesawodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths, Ddirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru i'w grŵp trawsbleidiol diweddaraf ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth.

Yr AS dros Ddwyrain De Cymru oedd cadeirydd y cyfarfod a oedd yn cynnwys cyfraniad gan Lynne Neagle AS sy'n gyfrifol am strategaeth y llywodraeth ar gamddefnyddio sylweddau fel Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.    

Hefyd yn siarad yn y cyfarfod yn adeilad y Pierhead roedd George Charlton sy'n rhedeg gwasanaeth hyfforddi ac ymgynghori sy'n darparu rhaglenni ymwybyddiaeth cyffuriau ac alcohol a Rondine Molinaro, sef Pennaeth Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent.

Siaradodd y ddau am bwysigrwydd cyd-gynhyrchu mewn darpariaeth gwasanaethau a'r angen i fynd i'r afael â stigma er mwyn gwella canlyniadau.

Sefydlodd Peredur y grŵp trawsbleidiol yn fuan wedi iddo gael ei ethol i'r Senedd gyda'r elusen gyffuriau Kaleidoscope i hybu sgwrs, arfer gorau a chydweithrediad mewn gwasanaethau.

Ar ôl hynny, dywedodd Peredur: "Roedd y cyfarfod diweddaraf yn procio'r meddwl ac yn addysgiadol diolch i'n siaradwyr gwych. Mae George a Rondine ill dau yn gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl fregus maen nhw'n dod ar eu traws.

"Mae eu hagwedd yn achub bywydau ac mae angen i ni weld mwy o'u dull trawma, tosturiol ac ymddiried ynddynt o ddelio â'r defnydd o sylweddau mewn chwarteri eraill.

"Roedden nhw'n darparu llawer o dystiolaeth o'r arferion gorau i'r Dirprwy Weinidog ymgymryd â hi ac roedd hi'n amlwg eu bod wedi cael ei argraff arni a'i chyfareddu am yr hyn roedd wedi'i glywed." 

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-10-04 10:31:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd