Adolygiad Llifogydd a "Camu i'r Cyfeiriad Cywir" - Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae aelod o Blaid Cymru yn y Senedd wedi croesawu'r newyddion y bydd adolygiad annibynnol i lifogydd yn cael ei gynnal yng Nghymru.

Roedd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, yn ymateb i'r newyddion y bydd adolygiad yn ystyried tystiolaeth o ymchwiliadau a gynhaliwyd gan awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Dan arweiniad y bargyfreithiwr blaenllaw Elwen Evans QC, mae'r adolygiad yn rhan allweddol o'r cytundeb cydweithredu rhwng Llafur a Phlaid Cymru. 

Dywedodd Peredur ei fod yn gobeithio y byddai'r ymarfer yn dysgu o'r camgymeriadau a wnaed gan wahanol asiantaethau yn y cyfnod cyn ac ar ôl Storm Dennis.

Dywedodd hefyd ei fod yn obeithiol y gellid datblygu "atebion parhaol i beryglon cynyddol yr argyfwng hinsawdd" o ganlyniad i'r adolygiad. 

"Cafodd llawer o rannau o'm rhanbarth eu taro'n galed yn dilyn Storm Dennis," meddai Peredur. "Mae llawer o bobl mewn llefydd fel Llanhiledd, Ystrad Mynach a rhannau helaeth o Sir Fynwy yn dal i deimlo'n anesmwyth pryd bynnag y bydd glaw trwm oherwydd eu bod yn ofni y bydd hanes yn ailadrodd ei hun.

"Mae'n annheg bod pobl yn gorfod byw fel hyn. Gwyddom fod mwy o law yn fwy tebygol yn y dyfodol felly mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod gan asiantaethau sy'n gyfrifol am liniaru ac ymateb i lifogydd yr adnoddau sydd eu hangen arnynt.

"Mae angen i ni hefyd feddwl am atebion parhaol i beryglon cynyddol yr argyfwng hinsawdd. Er nad yw'r adolygiad hwn yn cyrraedd yr ymchwiliad cyhoeddus annibynnol y galwodd Plaid Cymru amdano, mae'n gam i'r cyfeiriad iawn.

"Rwy'n gobeithio y bydd yn arwain at ddiogelu ein cymunedau'n well a bod trigolion mewn cymunedau sy'n dioddef llifogydd yn cael y tawelwch meddwl y maent yn ei greu."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-05-18 15:41:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd