Plaid Cymru yn lansio cynnig aelodaeth am ddim i bobl ifanc

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw cynnig aelodaeth am ddim o Plaid Ifanc - Adran Ieuenctid Plaid Cymru - i bob person ifanc 14-18 oed yng Nghymru.

Daw’r cynnig fel rhan o’u menter ‘Gellir Gwell’ sy’n canolbwyntio ar adeiladu dyfodol gwell i Gymru yn dilyn argyfwng y Coronafeirws.

Bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf erioed yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, fod yr ymgyrch dros “Gymru rydd, deg a chynhwysol” yn un yr oedd am i bobl ifanc Cymru fod yn rhan ohoni.

Dywedodd Mr Price fod y dyfodol yn perthyn i bobl ifanc Cymru ac y byddai'n defnyddio ei lais fel Prif Weinidog nesaf Cymru i roi llais i bobl ifanc.

Dywedodd Sioned James a Morgan Bowler Brown, cyd-gadeiryddion Plaid Ifanc, fod yr aelodaeth am ddim yn “rhodd” a bod y cynllun yn rhan o ewyllys Plaid Cymru i sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae rhan ganolog wrth lunio dyfodol Cymru.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price,

“O fewn blwyddyn bydd etholiadau’r Senedd yn cael eu cynnal ac am y tro cyntaf, bydd cyfle i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio am y tro cyntaf.

“Mae’r ymgyrch dros Gymru newydd – gwlad rydd, teg a chynhwysol - yn un gyffrous - ac rydw i eisiau i bobl ifanc Cymru fod yn rhan o’r cyffro hwn. Nid fy nyfodol i yw’r dyfodol hwnnw yn unig – mae’n perthyn i bobl ifanc Cymru - ond gallaf ddefnyddio fy llais fel y Prif Weinidog nesaf i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Dywedodd Sioned James a Morgan Bowler Brown, cyd-gadeiryddion Plaid Ifanc,

“Mae aelodaeth am ddim i bobl ifanc yn rhodd ym mhob ffordd.

“Trwy gymryd rhan mewn democratiaeth, mae pobl ifanc yn magu hyder ac ymdeimlad o gymuned.

“Trwy’r cynllun hwn, mae Plaid Cymru yn grymuso pobl ifanc ac yn symboleiddio penderfyniad y blaid i sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae rhan ganolog wrth lunio dyfodol Cymru.

https://www.partyof.wales/free_youth_membership

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd