Rhaid i ymchwiliad i Heddlu Gwent fod yn "drwyadl, eang a tryloyw" – Peredur

Pill_Walkabout_1.jpg

Wrth ymateb i'r honiadau gwael a wnaed am swyddogion Heddlu Gwent yn rhannu cynnwys hiliol, misogynistaidd a rhywiaethol ar eu ffonau, dywedodd Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru fod yn rhaid "di-wreiddio ymddygiad o'r fath".

Dywedodd: "Mae'r deunydd a gafodd ei ddarganfod ar ffôn cyn-swyddog heddlu Gwent yn peri pryder mawr.

"Mae pob heddwas yn tyngu llw i wneud amddiffyn cymunedau - mae'r deunydd a ddatgelwyd gan yr adroddiad hwn yn disgyn yn byr iawn o'r safonau hynny.  

"Ni ellir datgan barn o'r fath mewn unrhyw ran o’r heddlu ac mae'n rhaid di-wreiddio'r ymddygiad yma."

Ychwanegodd: "Mae'n rhaid i'r ymchwiliad fod yn drylwyr, yn eang ac yn dryloyw. Mae'n rhaid i Heddlu Gwent - a'r holl heddluoedd eraill - anfon neges clir i’w staff nad oes croeso i'r safbwyntiau na'r ymddygiadau hyn yn eu rhengoedd. 

"Rwyf wedi cael sicrwydd gan y Prif Gwnstabl Pam Kelly y bydd camau trylwyr yn cael eu cymryd gan y llu dros y mater hwn."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-11-15 16:06:08 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd