Cyfyngiadau lletygarwch yn “anffodus iawn” meddai Plaid Cymru

‘Lletygarwch yn talu’r pris’ meddai Gweinidog Economi Cysgodol Plaid Cymru, Helen Mary Jones AS

Wrth ymateb i’r cyfyngiadau diweddarad ar y sector lletygarwch, meddai Helen Mary Jones AS, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr economi,

“Galwodd Plaid Cymru ers wythnosau bellach am daliadau wedi’u targedu i fusnesau o Gymru a gafodd eu heffeithio waethaf gan yr argyfwng. Mae'r pecyn hwn i'w groesawu, gan ei fod yn targedu cefnogaeth lle mae ei angen fwyaf yn ystod cyfnod y cyfyngiadau hyn.

“Rhaid rhoi’r arian hwn i fusnesau cyn gynted â phosibl - yn arbennig o bwysig i fusnesau llai a fydd fel arall yn cael problemau gyda llif arian. Dylai awdurdodau lleol hefyd gael digon o gefnogaeth i brosesu a darparu taliadau yn gyflym, a'u hariannu i gyflogi mwy o staff os oes angen. Mae ymgyrch wybodaeth gyhoeddus hefyd yn hanfodol i sicrhau nad yw pobl yn cael eu tynnu at gymdeithasu gartref yn lle.

 “Mae hyn yn mynd i fod yn hynod heriol i'r sector lletygarwch ac mae'n destun gofid mawr ein bod ni wedi ein cael ein hunain yn y sefyllfa hon. Galwodd Plaid Cymru am fesurau llymach wrth inni ddod allan o’r Toriad Tân - gan gynnwys llacio cyfyngiadau yn fwy graddol a gwneud y gorau o allu profi Cymru er mwyn cael canlyniadau nol mewn 24 awr. Methodd Llafur â gwneud hynny a nawr mae lletygarwch yn talu'r pris.

 “Mae bellach yn hanfodol eu bod yn cyflwyno profion torfol ym mhob rhan o Gymru, yn cynyddu’r gefnogaeth ariannol i’r rheini sy’n gorfod hunan-ynysu i £ 800 y pen, a chyhoeddi eu cynllun brechu ar gyfer Cymru. Mae'r ansicrwydd llethol a ddaw yn sgil cloi a datgloi yn gwneud niwed mawr i'r economi - mae'n rhaid i ni i gyd ddyblu ein hymdrechion wrth weithio gyda'n gilydd i atal y firws ac osgoi cylch diddiwedd o gloi clo. Ac ni fydd rhai busnesau - yn enwedig busnesau lletygarwch sy'n dibynnu ar dwristiaeth a digwyddiadau ar raddfa fawr - yn gallu gweithredu'n broffidiol nes bod brechlynnau'n cael eu cyflwyno a bod y gwaethaf o'r argyfwng drosodd. Bydd angen cefnogaeth tymor hwy arnyn nhw i ‘aeafgysgu’ i’r gwanwyn, a byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru am gefnogaeth wedi’i thargedu ar eu cyfer.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd