Ymgyrch 'Rwy'n prynu'n lleol' i hybu diwydiant bwyd a diod Cymru - ymgyrch Plaid Cymru yn cael ei lansio i gefnogi'r economi

Lansio ymgyrch Plaid Cymru i gefnogi'r economi

Mae pandemnig Covid-19 wedi cael effaith enbyd ar iechyd pobl, ond hefyd ar yr economi lleol. Diwydiant bwyd a diod Cymru yw un o’r sectorau sydd wedi dioddef waethaf.


Mae cau bwytai a siopau coffi a cholli marchnadoedd allforio yn golygu bod llawer o ffermwyr Cymru wedi colli eu marchnadoedd dros nos. Rydym oll wedi gweld lluniau o laeth yn cael ei dywallt i lawr y draen, ac y mae prisiau cig eidion cael eu taro’n ddrwg, gan adael ffermydd ar eu colled ac yn cael trafferth i oroesi.

I ddangos ein cefnogaeth, mae Plaid Cymru yn lansio’r ymgyrch #DwinPrynunLleol.

Rydym yn annog pawb i wneud mymryn mwy o ymdrech i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru lle bo modd. Rydym hefyd eisiau dathlu’r cynnyrch o’r safon uchaf sydd gan Gymru i’w gynnig.


Rhowch wybod i ni beth yw eich hoff gynnyrch lleol a pha rai o’ch siopau lleol sy’n gwneud yr ymdrech ychwanegol honno i hyrwyddo bwyd a diod Cymru. Oes rhai wedi ymaddasu gyda gwasanaeth bwyd-allan neu wasanaeth cludo yn ystod y cloi?

Rhannwch hyn trwy dagio eich hoff siopau neu gynhyrchion mewn sylwadau am ein postiadau ar Facebook , Twitter ac Instagram. Medrwch hefyd lawrlwytho'r ddelwedd hon i hyrwyddo ein hymgyrch ar eich storïau Instagram a Facebook.

Da chi, ymunwch â’n hymgyrch #DwinPrynunLleol. Mae cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru angen ein cefnogaeth yn awr yn fwy nag erioed.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd