Rhaid i strategaeth Llywodraeth Cymru ar godi’r clo adlewyrchu strategaeth Seland Newydd, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price

 

Rhaid canolbwyntio ar weithredu’r cynllun i brofi, olrhain ac ynysu

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi dweud y dylai strategaeth Llywodraeth Cymru o godi’r clo adlewyrchu model Seland Newydd gyda chanolbwynt ar brofi, olrhain ac ynysu.

Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei strategaeth heddiw (dydd Gwener, 15fed o Fai)

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price MS,

“Dylai strategaeth ymadael Llywodraeth Cymru adlewyrchu’r model a fabwysiadwyd mor llwyddiannus gan Seland Newydd. Mae hynny'n golygu bod pob ymdrech yn canolbwyntio ar yrru'r rhif R i lawr i leihau nifer y marwolaethau y gellir eu hosgoi i sero.

“Yna, pan fydd nifer yr achosion newydd wedi’u hatal yn llwyddiannus yn genedlaethol, dylai Llywodraeth Cymru hefyd ystyried dull mwy lleol, gyda’r gallu i ail-osod mesurau cloi yn gyflym mewn ymateb i ymddangosiad clystyrau newydd.

“Fodd bynnag, yr allwedd i godi’r cyfyngiadau yn ddiogel yw gweithredu rhaglen brofi ac olrhain gynhwysfawr a lleol. Ni allwn hyd yn oed ddechrau lleddfu cyfyngiadau yng Nghymru yn sylweddol heb fod â seilwaith profi, olrhain ac ynysu y gallwn ymddiried ynddo mewn lle. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw newid gêr ar frys ar gyfer profi ac olrhain er mwyn caniatáu inni symud yn ddiogel i'r cam nesaf ar hyd y llwybr at adferiad.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd