Newyddion

AS Plaid Cymru yn galw am fwy o gyfeiriad gan y llywodraeth Lafur i atal troseddau tir comin

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i roi mwy o arweiniad i awdurdodau o ran erlyn troseddau amgylcheddol ar dir comin.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Gweithredu ar yr argyfwng yn y GIG', Peredur yn annog Llywodraeth Lafur

Grange_pic_serious.jpg

Dywedodd Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wrth y Llywodraeth Lafur ei bod yn bryd cydnabod argyfwng yn y GIG yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adroddiad yn hwb sylweddol i annibyniaeth Cymru

EV1_(small).jpg

Mae'r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths, wedi galw adroddiad ar ddyfodol cyfansoddiadol i Gymru yn "hwb hollbwysig" i'r ymgyrch annibyniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Annog Llywodraeth Lafur i Gamu i'r Adwy wedi i Wasanaeth Hanfodol i Blant Anabl gael ei Fygwth

Caerphilly_Children's_Centre_pic.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi codi, yn y Senedd, ddyfodol ansicr meithrinfa sydd wedi rhoi cefnogaeth i blant anabl dwys ers dros dri degawd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Beirniadu Banc am Roi Elw o flaen Pobl

Pred_Profile_10.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod HSBC am gau dwy gangen yn ei ranbarth, dywedodd Peredur Owen Griffiths AS, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru i Blaid Cymru: "Mae'n siomedig iawn clywed bod HSBC yn bwriadu cau eu safle yn Y Fenni, Coed Duon a Phont-y-pŵl y flwyddyn nesaf. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn beirniadu Aelodau Senedd Llafur am bleidleisio yn erbyn codiad cyflog nyrsys

Ty_Hafan_1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i wneud tro pedol ar ôl iddyn nhw bleidleisio i beidio cynnig tâl gwell i nyrsys.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i ymchwiliad i Heddlu Gwent fod yn "drwyadl, eang a tryloyw" – Peredur

Pill_Walkabout_1.jpg

Wrth ymateb i'r honiadau gwael a wnaed am swyddogion Heddlu Gwent yn rhannu cynnwys hiliol, misogynistaidd a rhywiaethol ar eu ffonau, dywedodd Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru fod yn rhaid "di-wreiddio ymddygiad o'r fath".

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen i Lywodraeth Lafur gywiro problemau ysbyty ar frys – Peredur

Grange_pic_serious.jpg

Wrth siarad am yr adroddiad damniol a ryddhawyd gan Arolygiaeth Iechyd Cymru i Ysbyty'r Faenor, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer Dwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths: "Mae'r adroddiad hwn yn rhoi darlun tywyll o ysbyty sy'n nghanol trafferthion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn ymosod ar ymddygiad "Cybyddlyd" y Cyngor Llafur

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi cwestiynu y symiau enfawr o arian parod sydd yn cael ei gadw wrth gefn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn galw ar Lafur i gydweithio gyda Phlaid Cymru ar “Gynllun y Bobl”

Pred_Profile_pic_Nov_2021_3.jpg

Mae Aelod Senedd lleol wedi croesawu cynlluniau ei blaid i helpu pobl yn ystod yr argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd