Newyddion

‘Dangoswch i’r cyhoedd eich bod yn symud mor gyflym AC mor ddiogel â phosibl i godi cyfyngiadau.’ annoga Plaid ar Lywodraeth Cymru

Tra’n parhau i gefnogi’r dull pwyllog o roi iechyd y cyhoedd gyntaf, mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i ‘brofi a herio’ ei chyngor ei hun fel y gall Cymru godi cyfyngiadau mor gyflym ag mor ddiogel a phosibl.

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi adolygiad o’r cyfyngiadau yfory.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am roi pwysau ar fwytai bwyd cyflym i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros daflu sbwriel

Mae cynnydd sydyn yn y sbwriel ers ailagor siopau bwyd cyflym ledled Cymru wedi sbarduno deiseb a galw ar Blaid Cymru i Lywodraeth Cymru ymyrryd

Wedi'i lansio ar 4 Mehefin gan Blaid Cymru Blaenau Gwent, mae'r ddeiseb yn galw ar y Llywodraeth i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym sydd â chyfleusterau "Drive-Through" argraffu platiau rhifau ceir ar bob pecyn fel y gellir olrhain y sbwriel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi galw am drefn brofi glir i ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion i fod ar waith yn barod cyn i ysgolion yn ail-agor.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylid argraffu rhifau ceir ar bob pecyn bwyd "Drive-Through"

 

Ailagorodd fwytai bwyd cyflym yng Nghymru ddydd Llun 2 Mehefin. Ers hynny rydym wedi gweld cynnydd yn y sbwriel a ollyngwyd yn ein cymunedau ar ôl ymweliadau â'r "Drive-Through".
Darllenwch fwy
Rhannu

Ymunwch a Plaid Cymru Heddiw

Rhannu

Ymgyrch 'Rwy'n prynu'n lleol' i hybu diwydiant bwyd a diod Cymru - ymgyrch Plaid Cymru yn cael ei lansio i gefnogi'r economi

Lansio ymgyrch Plaid Cymru i gefnogi'r economi

Darllenwch fwy
Rhannu

Strategaeth ymadael Llywodraeth Cymru "brin o fanylion" ar roi terfyn ar drosglwyddo cymunedol medd arweinydd Plaid Adam Price

Dylid canolbwyntio ar "ddileu" achosion newydd – nid "eu rheoli"

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i strategaeth Llywodraeth Cymru ar godi’r clo adlewyrchu strategaeth Seland Newydd, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price

 

Rhaid canolbwyntio ar weithredu’r cynllun i brofi, olrhain ac ynysu

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhowch y bonws £500 i ofalwyr a HOLL staff cartrefi gofal

AS Plaid Cymru Delyth Jewell yn galw am daliadau unwaith-am-byth ar batrwm yr Alban i ofalwyr di-dâl a’r rhai nad ydynt ar y gofrestr gofal

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn lansio cynnig aelodaeth am ddim i bobl ifanc

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw cynnig aelodaeth am ddim o Plaid Ifanc - Adran Ieuenctid Plaid Cymru - i bob person ifanc 14-18 oed yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd