Newyddion

Buddigoliaeth

Rhannu

Rhagrith Lefel A

 

Dyma lythyr Agored gan Adam Price - llofnodwch y llythyr yma - 

https://www.plaid.cymru/support_welsh_students

Darllenwch fwy
Rhannu

“Melltith Y Taflwyr Sbwriel” Yn Ein Dyffrynnoedd Hardd

Mae casglwyr sbwriel Plaid Cymru yn rhoi eu geiriau ar waith

Aeth Plaid Cymru Blaenau Gwent allan i strydoedd Glynebwy i roi eu geiriau ar waith a mynd i'r afael â rhywfaint o'r sbwriel sydd wedi bod yn pentyrru ar hyd ochrau ffyrdd ers ailagor siopau bwyd cyflym lleol. Mae Peredur Owen-Griffiths, ymgeisydd Plaid Cymru Blaenau Gwent yn etholiadau 2021 y Senedd, wedi ei alw'n "felltith" ar gymoedd Blaenau Gwent.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer Llywodraeth: Cenedl Gyfartal Lle Mae Pawb yn Gydradd

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, heddiw wedi nodi sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi diwedd ar dlodi fel blaenoriaeth gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer gofal plant a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Wrth wraidd ei weledigaeth mae ymrwymiad i edrych ar ôl pawb o wawr eu bywydau hyd at y diwedd.

Ymhlith y cynigion mae:

  • Taliad Plentyn
  • Gofal Plant Am Ddim o 12 mis oed
  • Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol
Darllenwch fwy
Rhannu

Diweddariad Deiseb Sbwriel

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, ac os ydych wedi gwneud hynny eisoes, am lofnodi ein deiseb sbwriel. Llofnododd dros 3,300 o bobl y ddeiseb i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym gyda chyfleusterau ‘drive thru’ i argraffu platiau rhifau ceir ar bob pecyn fel y gellir olrhain y sbwriel.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Dangoswch i’r cyhoedd eich bod yn symud mor gyflym AC mor ddiogel â phosibl i godi cyfyngiadau.’ annoga Plaid ar Lywodraeth Cymru

Tra’n parhau i gefnogi’r dull pwyllog o roi iechyd y cyhoedd gyntaf, mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i ‘brofi a herio’ ei chyngor ei hun fel y gall Cymru godi cyfyngiadau mor gyflym ag mor ddiogel a phosibl.

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi adolygiad o’r cyfyngiadau yfory.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am roi pwysau ar fwytai bwyd cyflym i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros daflu sbwriel

Mae cynnydd sydyn yn y sbwriel ers ailagor siopau bwyd cyflym ledled Cymru wedi sbarduno deiseb a galw ar Blaid Cymru i Lywodraeth Cymru ymyrryd

Wedi'i lansio ar 4 Mehefin gan Blaid Cymru Blaenau Gwent, mae'r ddeiseb yn galw ar y Llywodraeth i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym sydd â chyfleusterau "Drive-Through" argraffu platiau rhifau ceir ar bob pecyn fel y gellir olrhain y sbwriel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi galw am drefn brofi glir i ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion i fod ar waith yn barod cyn i ysgolion yn ail-agor.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylid argraffu rhifau ceir ar bob pecyn bwyd "Drive-Through"

 

Ailagorodd fwytai bwyd cyflym yng Nghymru ddydd Llun 2 Mehefin. Ers hynny rydym wedi gweld cynnydd yn y sbwriel a ollyngwyd yn ein cymunedau ar ôl ymweliadau â'r "Drive-Through".
Darllenwch fwy
Rhannu

Ymunwch a Plaid Cymru Heddiw

Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd