Newyddion

Ymgyrch 'Rwy'n prynu'n lleol' i hybu diwydiant bwyd a diod Cymru - ymgyrch Plaid Cymru yn cael ei lansio i gefnogi'r economi

Lansio ymgyrch Plaid Cymru i gefnogi'r economi

Darllenwch fwy
Rhannu

Strategaeth ymadael Llywodraeth Cymru "brin o fanylion" ar roi terfyn ar drosglwyddo cymunedol medd arweinydd Plaid Adam Price

Dylid canolbwyntio ar "ddileu" achosion newydd – nid "eu rheoli"

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i strategaeth Llywodraeth Cymru ar godi’r clo adlewyrchu strategaeth Seland Newydd, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price

 

Rhaid canolbwyntio ar weithredu’r cynllun i brofi, olrhain ac ynysu

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhowch y bonws £500 i ofalwyr a HOLL staff cartrefi gofal

AS Plaid Cymru Delyth Jewell yn galw am daliadau unwaith-am-byth ar batrwm yr Alban i ofalwyr di-dâl a’r rhai nad ydynt ar y gofrestr gofal

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn lansio cynnig aelodaeth am ddim i bobl ifanc

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw cynnig aelodaeth am ddim o Plaid Ifanc - Adran Ieuenctid Plaid Cymru - i bob person ifanc 14-18 oed yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn datgelu cynllun 7-pwynt i adfer wedi’r Coronafeirws

Cynllun y Blaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o ostwng y nifer ‘R’, atal achosion a gostwng nifer y marwolaethau y mae modd eu hosgoi i “sero”

Darllenwch fwy
Rhannu

“Gwarthus” nad yw gwasanaethau cludo bwyd hanfodol “ar gael” i bobl ddall yng Nghymru

ASC Plaid Cymru Dr Dai Lloyd MS yn galw ar i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu slotiau hanfodol cludo bwyd i bobl sydd wedi colli eu golwg

Darllenwch fwy
Rhannu

Codiad cyflog i'n weithwyr gofal

 

https://www.plaid.cymru/give_our_carers_a_pay_rise

Rydym yn galw am godiadau cyflog i holl staff y GIG a staff gofal cymdeithasol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai mwy o brofi yn helpu i fynd i’r afael â’r diffyg CGP yn sector gofal cymdeithasol Cymru

markus-spiske-FDT1Kzp8k-s-unsplash_(1).jpg

Mae penaethiaid Gwasanaethau Cymdeithasol cynghorau Cymru wedi dweud wrth bennaeth GIG Cymru fod diffyg cyfarpar gwarchod personol yn y sector gofal yn cael ei waethygu trwy ddiffyg profion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Covid-19 - Cynllun Gweithredu Cymru

Covid-19 - Cynllun Gweithredu Cymru

Yn wyneb bygythiad cenedlaethol, rhaid inni ddod at ein gilydd; ac hyd yn oed yn yr amseroedd heriol hyn mae cyfle i weithio gyda'n gilydd i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd, ein cymdogion. Rydym ni yng Nghymru eisoes wedi dangos hyn yn y cannoedd o fentrau cymunedol sydd eisoes yn ymateb i'r argyfwng. Ond mae angen golwg genedlaethol ar ein hymateb lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd