Newyddion

Plaid Cymru yn datgelu cynllun 7-pwynt i adfer wedi’r Coronafeirws

Cynllun y Blaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o ostwng y nifer ‘R’, atal achosion a gostwng nifer y marwolaethau y mae modd eu hosgoi i “sero”

Darllenwch fwy
Rhannu

“Gwarthus” nad yw gwasanaethau cludo bwyd hanfodol “ar gael” i bobl ddall yng Nghymru

ASC Plaid Cymru Dr Dai Lloyd MS yn galw ar i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu slotiau hanfodol cludo bwyd i bobl sydd wedi colli eu golwg

Darllenwch fwy
Rhannu

Codiad cyflog i'n weithwyr gofal

 

https://www.plaid.cymru/give_our_carers_a_pay_rise

Rydym yn galw am godiadau cyflog i holl staff y GIG a staff gofal cymdeithasol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai mwy o brofi yn helpu i fynd i’r afael â’r diffyg CGP yn sector gofal cymdeithasol Cymru

markus-spiske-FDT1Kzp8k-s-unsplash_(1).jpg

Mae penaethiaid Gwasanaethau Cymdeithasol cynghorau Cymru wedi dweud wrth bennaeth GIG Cymru fod diffyg cyfarpar gwarchod personol yn y sector gofal yn cael ei waethygu trwy ddiffyg profion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Covid-19 - Cynllun Gweithredu Cymru

Covid-19 - Cynllun Gweithredu Cymru

Yn wyneb bygythiad cenedlaethol, rhaid inni ddod at ein gilydd; ac hyd yn oed yn yr amseroedd heriol hyn mae cyfle i weithio gyda'n gilydd i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd, ein cymdogion. Rydym ni yng Nghymru eisoes wedi dangos hyn yn y cannoedd o fentrau cymunedol sydd eisoes yn ymateb i'r argyfwng. Ond mae angen golwg genedlaethol ar ein hymateb lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig

Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig

Mae'r argyfwng Covid-19 yn achosi pryderon iechyd ac ariannol i bawb yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn croesawu'r camau sydd wedi eu cymryd eisoes gan y llywodraeth er mwyn cefnogi pobl yn ystod yr argyfwng. Ond, mae sawl person yn parhau i fod heb y cymorth sydd angen arnynt er mwyn eu helpu trwy'r cyfnod hynod o annodd yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i’r Coronafirws

Mae Plaid Cymru yn gweithio’n ddiflino i helpu Cymru i oresgyn yr argyfwng Coronafirws. Dyma bopeth yr ydym am i chi wybod wrth i ni weithio gyda’n gilydd i drechu’r firws.

 

Rhannu

Plaid yn annog Llywodraeth Cymru i ail-feddwl a chynyddu profion am Coronafirws

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price a’r llefarydd Iechyd Rhun ap Iorwerth AC heddiw wedi galw ar i Lywodraeth Lafur Cymru ddweud yn glir a fyddant yn cynyddu profion gwyliadwriaeth yng Nghymru fel ffordd o greu darlun llawnach o faint yr haint Coronafirws.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflwynwch Incwm Sylfaenol Cyffredinol

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth y DG i ddatblygu Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu i reoli effaith yr argyfwng coronafirws ar bobl yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd