Newyddion

Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig

Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig

Mae'r argyfwng Covid-19 yn achosi pryderon iechyd ac ariannol i bawb yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn croesawu'r camau sydd wedi eu cymryd eisoes gan y llywodraeth er mwyn cefnogi pobl yn ystod yr argyfwng. Ond, mae sawl person yn parhau i fod heb y cymorth sydd angen arnynt er mwyn eu helpu trwy'r cyfnod hynod o annodd yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i’r Coronafirws

Mae Plaid Cymru yn gweithio’n ddiflino i helpu Cymru i oresgyn yr argyfwng Coronafirws. Dyma bopeth yr ydym am i chi wybod wrth i ni weithio gyda’n gilydd i drechu’r firws.

 

Rhannu

Plaid yn annog Llywodraeth Cymru i ail-feddwl a chynyddu profion am Coronafirws

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price a’r llefarydd Iechyd Rhun ap Iorwerth AC heddiw wedi galw ar i Lywodraeth Lafur Cymru ddweud yn glir a fyddant yn cynyddu profion gwyliadwriaeth yng Nghymru fel ffordd o greu darlun llawnach o faint yr haint Coronafirws.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflwynwch Incwm Sylfaenol Cyffredinol

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth y DG i ddatblygu Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu i reoli effaith yr argyfwng coronafirws ar bobl yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd