Newyddion

Ymweliad Peredur a Fferyllfa Gymunedol Drawiadol yng Nghasnewydd

Pharmacy_visit_pic_small.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi ymweld â fferyllfa leol i weld y gwaith sy'n mynd ymlaen y tu ôl i'r llenni i ddarparu eu gwasanaeth cymunedol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn galw am Ymyrraeth y Llywodraeth ar Gronfeydd Wrth Gefn Awdurdodau Lleol

Pred_profile_2.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw ar i'r Llywodraeth yng Nghymru gyhoeddi cyngor ar ddefnyddio cronfeydd wrth gefn awdurdodau lleol i leddfu'r baich ar dalwyr y dreth gyngor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhoi Mwy o Lais i Drigolion ar Fesurau Lleihau Cyflymder – Peredur

Pred_profile.JPG

Mae Aelod Rhanbarthol o'r Senedd sy'n cynrychioli Blaenau Gwent wedi galw ar y Prif Weinidog i'w gwneud yn haws i drigolion weithredu ar oryrru yn eu cymunedau.   

Darllenwch fwy
Rhannu

Sut i Atal Abolish yn Nwyrain De Cymru

Os ydych wedi bod yn dilyn yr arolygon barn ynghylch etholiad y Senedd, fydd yn digwydd ar 6 Mai, efallai eich bod wedi sylwi bod rhai ohonynt yn awgrymu gallai Abolish ennill sedd restr yn ein rhanbarth ni yn Nwyrain De Cymru. Mae'r rhanbarth yn cynnwys yr etholaethau canlynol: Blaenau Gwent, Caerffili, Islwyn, Merthyr, Mynwy, Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd, Torfaen.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Dydyn ni ddim yn mynd i aros i ddamwain angheuol ddigwydd – rydyn ni'n gweithredu nawr!"

Y cymdogion yn cymryd camau yn erbyn goryrru ar Heol Fictoria, Six Bells

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun i Ffynnu.

Adam Price: Bydd yr etholiad yn diffinio ffawd economaidd Cymru am genhedlaeth

Fe fyddai Prif Weinidog Plaid Cymru yn cymryd “cyfrifoldeb personol” dros yr economi ar ôl yr etholiad, mae’r blaid wedi cyhoeddi heddiw.

Wrth nodi Bargen Werdd Cymru Plaid Cymru - cynllun i greu 60,000 o swyddi mewn sectorau carbon isel, yr economi sylfaenol a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - dywedodd Adam Price, economegydd a addysgwyd yn Harvard a fu’n gweithio am flynyddoedd ym maes datblygu economaidd cyn dod i mewn i’r Senedd, fod y canlyniad o’r etholiad “bydd yn diffinio ffawd economaidd Cymru am genhedlaeth.”

Darllenwch fwy
Rhannu

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwasanaeth "Clicio a Chasglu" neu Dosbarthu Lleol

Rydym yn adeiladu rhestr o fusnesau #BlaenauGwent lleol sy'n gweithredu gwasanaeth "Clicio a Chasglu" neu wasanaeth dosbarthu dros y dyddiau nesaf.

Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr neu wybod am fusnes sydd am gael ei ychwanegu, anfonwch e-bost at [email protected]

 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Refferendwm ar Annibyniaeth yn ein tymor cyntaf mewn llywodraeth

Rhannu

Dydd Sadwrn Busnesau Bach - Heddiw

Pan ofynnwyd i ni aros yn lleol, dibynnai llawer ohonom yn drwm iawn ar ein busnesau lleol. Nawr bod cyfyngiadau teithio wedi'u codi, mae'n demtasiwn i fynd i'r siopau cadwyn mawr, ond mae Dydd Sadwrn Busnesau Bach yn ein hatgoffa ni pwysigrwydd i barhau i gefnogi ein busnesau bach lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd