Newyddion

Peredur yn galw ar y Gweinidog Iechyd i adolygu pam fod ambiwlansys yn aros y tu allan i Ysbyty Newydd am fwy na 2,000 awr bob mis

Grange_pic_serious.jpg

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi dweud ei bod hi'n "annerbyniol" bod criwiau ambiwlans wedi treulio cyfartaledd o dros 2,000 awr y mis yn aros y tu allan i ysbyty blaenllaw ers iddo agor.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn holi Llywodraeth Lafur dros HMOs yn dilyn marwolaeth ddiweddaraf yng ngwesty Blaenau Gwent

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i droi eu sylw at Dai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn dilyn marwolaeth dyn yng Nglyn Ebwy.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sicrhau Strategaeth Gwrth dlodi i Gymru, Peredur yn dweud wrth Lywodraeth Lafur

Pred_Headshot_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi dweud wrth y Llywodraeth Lafur fod angen strategaeth gwrthdlodi i Gymru "nawr yn fwy nag erioed".

Darllenwch fwy
Rhannu

Dirprwy Weinidog yn Mynychu Grŵp Trawsbleidiol ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth

CPG_Lynne_pic1.jpg

Croesawodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths, Ddirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru i'w grŵp trawsbleidiol diweddaraf ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffermwyr Angen Sicrwydd, Peredur yn dweud wrth Lywodraeth Lafur

Trefil7.jpg

Mae un o Aelodau Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddarparu dyfodol diogel i ffermwyr yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

MS Plaid Cymru'n Canmol Gwirfoddolwyr mewn Araith yn Nhorfaen

Torfaen_Voluntary_Alliance_pic_2.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths AS wedi canmol ymdrechion gwirfoddolwyr am wneud eu cymunedau'n llefydd gwell.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhoi Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion Ysgol Uwchradd – Peredur

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymestyn y polisi prydau ysgol am ddim cyffredinol i frwydro yn erbyn yr argyfwng costau byw cynyddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai a Dylai Llywodraeth Lafur wneud mwy am Argyfwng Costau Byw – Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddefnyddio'i phwerau i amddiffyn pobl yng Nghymru rhag yr argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Oedi am apwyntiad yn "ergyd" i gleifion – Peredur

Grange_pic_serious.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod yr holl apwyntiadau a chlinigau arfaethedig wedi'u gohirio gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar gyfer angladd y Frenhines ddydd Llun, dywedodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Peredur Owen Griffiths: "Bydd hyn yn ergyd i lawer o gleifion oedd i fod i gael eu gweld ddydd Llun. Rydym yn gwybod bod bron i 100,000 o gleifion yng Nghymru yn aros yn hirach na blwyddyn ar gyfer eu hapwyntiad cleifion allanol cyntaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur Hails Ymgyrch Plaid Cymru dros Brydau Ysgol am Ddim Yn Olaf yn cicio i mewn

Pred_profile_pic_Nov_2021_2.jpg

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi croesawu dechrau polisi prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd