Newyddion

Ffigyrau Marwolaeth Cyffuriau yn "Frawychus a Gofidus" – Peredur

CPG_pic1.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o Senedd Cymru wedi galw o'r newydd am ddatganoli'r system cyfiawnder troseddol yn dilyn cynnydd yn nifer y marwolaethau cyffuriau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Trafod Dyfodol Cymru mewn Digwyddiad Blaenau Gwent

EV1.jpg

Trafodwyd dyfodol Cymru yn ystod cyfarfod cyhoeddus yng Nglynebwy yr wythnos diwethaf dan arweiniad cyn Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun i Ailwampio'r Dreth Gyngor i'w Wneud yn Decach Croeso gan Peredur

CTax_biling.png

Mae AS Plaid Cymru wedi croesawu cynlluniau i ddiwygio'r dreth gyngor i'w gwneud yn decach i aelwydydd incwm isel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar Ganoli Gwasanaethau Fasgwlaidd – Peredur a Delyth

edit2.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod y Llywodraeth Lafur am ganoli gwasanaethau fasgwlaidd a pherfformio'r holl lawdriniaethau prifwythiennol ar gyfer 'De Ddwyrain Cymru' yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, dywedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell: "Mae'n siomedig bod y newyddion hyn wedi cael ei roi ar aelodau'r Senedd yn ystod wythnos olaf tymor yr haf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Galw am Gyfiawnder yn ystod Mis Balchder Anabledd

Pred_Profile_10.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am gydraddoldeb i bobl anabl yn ystod Mis Balchder Anabledd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pwyllgor y Senedd yn dod i Flaenau Gwent

Pic_4.jpg

Bydd Pwyllgor Cyllid dylanwadol y Senedd, dan gadeiryddiaeth yr AS Peredur Owen Griffiths, yn dod i Flaenau Gwent. Credir mai dyma'r tro cyntaf i'r pwyllgor hwn gynnal cyfarfod yn yr etholaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwirfoddolwyr yw Asgwrn Cefn Cymunedau Cymru - Peredur

Pred_Headshot_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi diolch i wirfoddolwyr am eu holl waith caled a'u hymroddiad wrth i ddiwedd Wythnos Gwirfoddolwyr ddod i ben.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Pred a Delyth yn cefnogi Ymgyrch Cyfiawnder i Reggie

Reggie's_Law_pic.jpg

Cyfarfu Aelodau Plaid Cymru o'r Senedd â grŵp ymgyrchu sy'n chwilio am reoliadau llymach ar werthu cŵn bach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adolygiad Llifogydd a "Camu i'r Cyfeiriad Cywir" - Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae aelod o Blaid Cymru yn y Senedd wedi croesawu'r newyddion y bydd adolygiad annibynnol i lifogydd yn cael ei gynnal yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Croes-holi y Prif Wenidog am Ymddygiad Cybyddlyd ei Gyd-Aelodau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi cyhuddo awdurdod lleol sy'n cael ei redeg gan Lafur o ymddwyn fel 'Scrooge.'

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd