Newyddion

Peredur yn Croesawu Hwb Ariannol i Hosbisau Plant

Ty_Hafan_1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd hosbisau plant yng Nghymru yn cael hwb llawer gwell i'r gyllideb.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid MS Hails Llwyddiant y Grŵp Trawsbleidiol Cyntaf ar Gamddefnyddio Sylweddau

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi cynnal y grŵp trawsbleidiol cyntaf erioed yn y Senedd ar gamddefnyddio sylweddau, cam-drin a dibyniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni allwn aros am help gan Doriaid San Steffan yn yr Argyfwng Costau Byw – Peredur

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw sydd ar y gorwel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Annog y Llywodraeth i Wneud Mwy i Fynd i'r Afael â Risg Dementia a Mynd i'r Afael ag Anghydraddoldebau Iechyd

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw am fwy o ffocws ar helpu pobl â dementia.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Annog Pobl i 'Gadw'n Ddiogel' wrth i Achosion Coronafeirws Godi ac Effeithio ar Wasanaethau Ysbytai

Grange_pic_serious.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod materion staffio wedi cau uned mân anafiadau yn gynnar, dywedodd Peredur Owen Griffiths AS ei fod yn "destun pryder."

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Cymorth ar gael i'r Rhai sy'n Agored i Niwed Y Nadolig hwn – Peredur a Delyth

edit1.jpg

Mae dau Aelod Senedd Plaid Cymru wedi cyfeirio cymorth at bobl sydd angen llety neu sy'n wynebu unigrwydd y Nadolig hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Galw ar y Gweinidog Iechyd i Ddatrys Problemau Ysbyty Ar ôl Adroddiad Damniol

Denscombe_Clinic_thumbnail.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi dweud bod adroddiad damniol i adran damweiniau ac achosion brys yn ei ranbarth yn "rhoi darlun truenus" o wasanaethau gwael yn y GIG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru AS yn Sefyll ochr yn ochr a Thrigolion yn Gwrthwynebu Datblygiad Tai Maes Gwyrdd Dadleuol

Pred_Profile_pic_Nov_2021_3.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi annog y llywodraeth i wrthsefyll datblygiad tai dadleuol ar dir ger y Coed Duon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Cymeradwyo Prosiect Beicio Cymunedol Casnewydd

Newport_Bike_Project.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi ymweld â phrosiect beicio cymunedol sy'n ailgylchu beiciau ac yn eu rhoi i bobl sydd angen cludiant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Cefnogi Cynllun Gweithredu HIV i Gymru

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru yn cefnogi galwadau elusen am ddull mwy cadarn o ymdrin â'r ymrwymiad i ddileu achosion newydd o HIV yng Nghymru erbyn 2030.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd