Newyddion

Plaid Cymru AS yn Sefyll ochr yn ochr a Thrigolion yn Gwrthwynebu Datblygiad Tai Maes Gwyrdd Dadleuol

Pred_Profile_pic_Nov_2021_3.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi annog y llywodraeth i wrthsefyll datblygiad tai dadleuol ar dir ger y Coed Duon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Cymeradwyo Prosiect Beicio Cymunedol Casnewydd

Newport_Bike_Project.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi ymweld â phrosiect beicio cymunedol sy'n ailgylchu beiciau ac yn eu rhoi i bobl sydd angen cludiant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Cefnogi Cynllun Gweithredu HIV i Gymru

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru yn cefnogi galwadau elusen am ddull mwy cadarn o ymdrin â'r ymrwymiad i ddileu achosion newydd o HIV yng Nghymru erbyn 2030.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gofalwyr yng Nghymru yn Haeddu Gwell - Peredur

Pred_profile_pic_Nov_2021_2.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru yn cefnogi Diwrnod Hawliau Gofalwyr eleni.

Darllenwch fwy
Rhannu

ASs Plaid Cymru Lleol yn Ymateb i Gytundeb ar y Cyd a Gynigir gyda'r Llywodraeth Lafur

edit1.jpg

Wrth ymateb i'r cytundeb arfaethedig gyda'r Llywodraeth Lafur, dywedodd ASs Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru - Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell: "Mae hwn yn gyflawniad balch i Blaid Cymru. Rydym wedi rhoi llawer o'n hymrwymiadau maniffesto ar y bwrdd o ganlyniad i'r cytundeb arfaethedig hwn gyda'r Llywodraeth Lafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Newyddion am Fuddugoliaeth Gyrwyr Bysiau mewn Anghydfod Diwydiannol wedi'i Groesawu gan ASs Plaid Cymru

edit2.jpg

Mae Aelodau Plaid Cymru o'r Senedd wedi croesawu'r diwedd i ymgyrch gyrwyr bysiau a oedd ar streic yng Ngwent ar ôl i'w cyflogwyr dderbyn eu galwad am godiad cyflog.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen Gweithredu ar Waith Ffordd – Peredur

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymyrryd dros waith ffordd dadleuol sydd wedi plagio tref ers blynyddoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur Owen Griffiths, AS lleol, yn Annog Sgyrsiau Diwedd oes gydag Anwyliaid ac yn Galw ar y Gymuned i Blannu Bylbiau'r Gwanwyn ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrio

Marie_Curie_pic.jpg 

Gofynnwyd i AS Dwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths beth fyddai bwysicaf iddo ar ddiwedd ei oes, wrth iddo gwrdd â staff Marie Curie yn y Senedd, a siaradodd am bwysigrwydd gofal lliniarol a gofal diwedd oes da, a mynediad at hyn i bawb.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Annog Llywodraeth Cymru i Gynyddu y Gwaith ar Alluogi Prosiectau Ynni Cymunedol

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi pwyso ar y llywodraeth ar ei gwneud yn haws i gymunedau fod â pherchnogaeth o gynlluniau ynni gwyrdd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Annog y Llywodraeth i wneud mwy i Liniaru Niwed Tân Gwyllt

Pred_profile_7.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi cefnogi ymgyrch i amddiffyn pobl ac anifeiliaid rhag tân gwyllt swnllyd, parhaus ac estynedig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd