Newyddion

Siom gyda’r Newyddion Diweddaraf am Gymuned Heb Swyddfa Bost

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod o Senedd Plaid Cymru wedi datgan siom bod cynlluniau i adfer gwasanaethau post mewn cymuned ym Mlaenau Gwent wedi cymryd "cam yn ôl."

Darllenwch fwy
Rhannu

Dweud eich dweud ar y Ffatri Gwydr Arfaethedig – Peredur

Pred_profile_7.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi croesawu newyddion bod cwmni sydd y tu ôl i gynlluniau i adeiladu ffatri ailgylchu gwydr mawr eisiau cyflogi cymaint o gontractwyr lleol â phosibl yn ystod y cyfnod adeiladu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfiawnder yn dod yn Agosach i Fenywod Waspi – Peredur

Pred_profile_4.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi croesawu dyfarniad bod Llywodraeth y DU wedi bod yn rhy araf i hysbysu menywod y byddai newidiadau i gynnydd yn oedran pensiwn y wladwriaeth yn effeithio arnynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae'r Frwydr dros Brydau Ysgol Am Ddim i Bawb yn Parhau – Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi beirniadu'r Llywodraeth Lafur wedi iddyn nhw ymuno â’r Torïaid i bleidleisio yn erbyn cynnig am brydau ysgol am ddim i bawb.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Hyrwyddo Hawliau Pobl Anabl yn Senedd Cymru

Pred_Profile_6.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fynd i'r afael â'r rhwystrau y mae pobl anabl yn eu hwynebu wrth geisio defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynlluniau i Ailddechrau Gwasanaethau Post Cymunedol yng Nghefn Golau i’w Groesawu – Peredur

Pred_profile_5.jpg

Mae Aelod o'r Senedd plaid Cymru wedi cael gwybod bod diddordeb mewn ailddechrau gwasanaethau Swyddfa'r Post yng Nghefn Golau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwell Gofal Deintyddol i'w Gyflwyno mewn Cartrefi Gofal Yn dilyn Dadl Fer gan Peredur

Pred_profile_3.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi llwyddo i gael gofal deintyddol mewn cartrefi gofal yn ôl ar agenda'r Llywodraeth Lafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Craffu ar y Llywodraeth ar Ofal Lliniarol i Blant

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i gynyddu'r cyllid ar gyfer hosbisau plant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Colli Gwasanaethau Swyddfa'r Post yn Ergyd Fawr i Gymuned ym Mlaenau Gwent - Peredur

Pred_profile_4.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw ar Swyddfa'r Post i "wneud popeth o fewn eu gallu"  i adfer gwasanaethau i gymuned ym Mlaenau Gwent.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn Tynnu sylw at Drafferthion Busnesau sy'n cael eu Effeithio gan Ymbellhau Cymdeithasol

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ystyried y cymorth y maent yn ei roi i fusnesau lle mae rheoliadau ymbellhau cymdeithasol yn effeithio arnynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd