Newyddion

Plaid Cymru AS yn Croesholi y Gweinidog Iechyd am Adroddiad Damniol

Grange_pic_serious.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi codi yn y Senedd y mater sy'n ymwneud â diogelwch cleifion a morâl staff o fewn y bwrdd iechyd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflwyno Cynlluniau i Dalu Mwy i Weithwyr Gofal Cymdeithasol– Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i gyflymu cynlluniau i roi codiad cyflog i staff gofal cymdeithasol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Beth am Gael Sgwrs Genedlaethol am Gamddefnyddio a Dibyniaeth ar Sylweddau? – Peredur

Pred_profile_3.jpg

Bydd AS Plaid Cymru yn sefydlu grwp trawsbleidiol ar gamddefnyddio sylweddau fel rhan o "sgwrs genedlaethol"  yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig – Peredur Owen Griffiths, AS

IMG_4881.jpg

Weithiau, mae'n hawdd cael eich blino gan y llu o ddyddiau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n cael eu taflu fewn drwy gydol y calendr yn nodi un peth neu'r llall. O bryd i'w gilydd, yr wyf yn dod ar draws diwrnod sy'n cyd-fynd yn wirioneddol â'r materion sy'n bwysig i'r cymunedau yr wyf yn eu cynrychioli ar draws Dwyrain De Cymru sydd hefyd yn cyd-fynd â'm cyfrifoldebau portffolio dros Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn Canmol Buddugoliaeth Rhannol i'r Ymgyrch yn Erbyn Cau Canolfannau Gofal Dyddiol

edit1.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn mynd i "ail-werthuso" eu cynlluniau ar gyfer darpariaeth canolfannau gofal dyddiol i oedolion anabl, dywedodd Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell o Blaid Cymru mewn datganiad ar y cyd: "Mae hyn yn newyddion i'w groesawu i oedolion anabl, eu teuluoedd a'r staff ymroddedig yn y canolfannau gofal dyddiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweithwyr Gofal ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn Haeddu Gwell – Peredur

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi codi trafferthion gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael eu gorfodi i delerau ac amodau llai gan awdurdod lleol a reolir gan Lafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn galw ar Lywodraeth Cymru i Fonitro Toriadau Canolfannau Dydd i Oedolion Anabl yng Nghaerffilli

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi codi'r mater o lai o fynediad i ofal dyddiol i oedolion anabl tra’n siarad yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynyddu Caffael Cyhoeddus I Hybu Economi Cymru – Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fanteisio ar y cyfle i greu degau o filoedd o swyddi a chefnogi busnesau cartref.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru AS yn Croesawu Ailagor Swyddfa'r Post Lleol

Pred_profile_4.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi croesawu'r newyddion bod swyddfa bost yng Nghwm Rhymni yn ailagor ar ôl cau dros dair blynedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i'r Torïaid barhau a’r Codiad Credyd Cynhwysol - Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw cynlluniau'r Llywodraeth Dorïaidd i leihau'r cynnydd i Gredyd Cynhwysol fel un "creulon ac anghyfiawn."

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd