Niamh Salkeld 2024

Niamh yw eich ymgeisydd ar gyfer Blaenau Gwent a Rhymni.

Yn blentyn i rieni dosbarth gweithiol yng Nghasnewydd, mynychodd Niamh Ysgol Gymraeg Cwmbrân ac Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Parhaodd â’i haddysg ac aeth i astudio gwleidyddiaeth ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle graddiodd gyda gradd Baglor yn y Celfyddydau a gradd Meistr.

Ers hynny, bu'n gweithio fel athrawes gyflenwi mewn ysgol uwchradd Gymraeg am gyfnod byr cyn cael swydd fel Ymchwilydd Gwleidyddol dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Addysg a’r Celfyddydau i grŵp Plaid Cymru yn y Senedd.

Fel eiriolwr cryf dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, bydd Niamh yn sicrhau bod ei hymgyrch yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â thlodi plant, cefnogi pobl drwy’r argyfwng costau byw, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad, a gwella ffyniant ar draws Blaenau Gwent a Rhymni.

Mae Niamh yn edrych ymlaen i ymgyrchu yn etholaeth Blaenau Gwent a Rhymni, cwrdd â phobl leol a gwrando ar eu pryderon.


Dangos 1 ymateb

  • Peredur Owen Griffiths
    published this page 2024-06-02 19:57:11 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd