Helpu Pensiynwyr i Roi Hwb i'w Hincwm – Peredur yn Annog Llywodraeth

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i helpu pensiynwyr i hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, fod gormod o bensiynwyr yn colli allan ar arian y gallen nhw ei wneud yn sgil yr argyfwng costau byw.

Wrth siarad yn y Senedd, dywedodd Peredur: "Cyfrifodd cyhoeddiad y Llywodraeth ar y cynllun cymorth tanwydd gaeaf fod tua 350,000 o drigolion yn gymwys i wneud cais am daliad o £200 o dan y cynllun.

"Yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ni wnaeth dros £200 miliwn o gredyd pensiwn gael ei hawlio yng Nghymru y llynedd.

"Mae gwybod bod risgiau iechyd yn cynyddu oherwydd cartrefi oer i'r rhai dros 55 oed, ac mae mynediad i fand eang aneffeithlon a'r rhyngrwyd yn anodd i lawer, a allwch ddweud wrthym faint o aelwydydd cymwys sydd wedi gwneud cais llwyddiannus hyd yma, a sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r terfyn amser estynedig i hyrwyddo'r cymorth sydd ar gael,  enwedig i bobl hŷn?"

Mewn ymateb, ni wnaeth y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt gytuno yn llawn i addo cymorth gan y llywodraeth ond dywedodd ei bod yn "croesawu'n fawr" yr ymgyrch gan y Comisiynydd Pobl Hŷn ac Age Cymru i roi hwb i nifer y bobl sy'n hawlio credyd pensiwn.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-03-01 10:08:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd