Diweddariad Deiseb Sbwriel

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, ac os ydych wedi gwneud hynny eisoes, am lofnodi ein deiseb sbwriel. Llofnododd dros 3,300 o bobl y ddeiseb i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym gyda chyfleusterau ‘drive thru’ i argraffu platiau rhifau ceir ar bob pecyn fel y gellir olrhain y sbwriel.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, ac os ydych wedi gwneud hynny eisoes, am lofnodi ein deiseb sbwriel. Llofnododd dros 3,300 o bobl y ddeiseb i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym gyda chyfleusterau ‘drive thru’ i argraffu platiau rhifau ceir ar bob pecyn fel y gellir olrhain y sbwriel.

O ganlyniad, cawsom sylw ar BBC Radio Wales, S4C, Wales Online ac yn y Daily Post, ac fe rannwyd y ddeiseb yn eang dros Facebook! Rydym wedi rhannu peth o'r sylw i'n tudalen Facebook @PlaidCymruBlaenauGwent – pan fyddwch chi ar y dudalen, hoffwch a dilynwch ni!

Beth nesa?

Rydym yn credu y bydd y mater yn cael ei drafod yn y Senedd maes o law a byddwn yn parhau i bwyso am newid y gyfraith. Mae lleihau gwastraff, yn enwedig gwastraff plastig, yn bwysig iawn i Blaid Cymru – ein nod yw Cymru Gwastraff Sero erbyn 2035. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfuniad o gyfrifoldeb estynedig ar gynhyrchwyr, peiriannau gwerthu gwrth-droi a chynlluniau dychwelyd blaendal.

Mae'n bwysig iawn ein bod yn mynd i'r afael â sbwriel ar lawr gwlad yn ogystal ag ar lefel y Llywodraeth, ac mae Plaid Cymru Blaenau Gwent eisiau cadw'r mater hwn ym meddyliau pobl dros yr wythnosau nesaf. Yn benodol, yr ydym am annog pobl i roi eu sbwriel mewn biniau pwrpasol ac i ailgylchu'r hyn y gallent. I'r perwyl hwn, hoffem wahodd plant i wneud posteri i'w harddangos yn eu ffenestri i atgoffa pobl o hyn – gall posteri fod o unrhyw faint, mewn unrhyw iaith, ar yr amod eu bod yn cyfleu'r neges.

Rydyn ni hefyd yn mynd i gynnal cystadleuaeth dylunio poster sy'n mynegi’r neges orau – i gymryd rhan, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

  1. Gofynnwch i'ch plentyn/ŵyr/wyres greu poster sy'n annog pobl i roi eu sbwriel yn y bin ac ailgylchu'r hyn y gallan nhw ei wneud.
  2. Rhowch y poster yn eich ffenestr.
  3. Cymerwch lun o'r poster.
  4. Postiwch y llun ar dudalen Facebook Plaid Cymru Blaenau Gwent – nid oes angen i chi roi enw eich plentyn ar y post Facebook os nad ydych am wneud hynny, ond byddai'n wych gwybod beth yw eu blwyddyn ysgol a'u tref. Os nad oes gennych Facebook, gallwch e-bostio eich llun i [email protected]
  5. Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 31 Gorffennaf 2020.

Hoffem ddiolch i Caffi Seren yn Nhredegar am roi gwobr wych i’r enillydd - taleb ar gyfer Te Prynhawn i Blant i ddau yn Caffi Seren. Gellir defnyddio hwn pan fydd y caffi ar agor eto ar ôl y cloi.

Ymgyrchu dros Gymru Well

Byddwn yn parhau i ymgyrchu dros Cymru Well, os ydych am helpu gyda'r ymgyrch honno lawrlwythwch ein App newydd heddiw.

Mae Plaid Cymru eisoes wedi cynnig llu o syniadau, gan gynnwys cynllun i ailgychwyn yr economi, ond rydym am glywed yn uniongyrchol gennych chi am y newidiadau rydych chi'n meddwl sydd eu hangen. Os oes gennych unrhyw syniadau, waeth pa mor fawr neu fach, dyma'ch cyfle i leisio barn a bod yn rhan o'n cynlluniau i adeiladu cenedl newydd.

Rydan ni ar drothwy rhywbeth anhygoel. Gallwn drawsnewid ein gwlad er gwell, os gweithiwn gyda'n gilydd.

 

Diolch yn fawr,

Peredur Owen-Griffiths

Ymgeisydd Plaid Cymru Blaenau Gwent

Etholiad Senedd 2021


Dangos 1 ymateb

  • Peredur Owen Griffiths
    published this page in Newyddion 2020-06-29 15:18:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd