Siom gyda’r Newyddion Diweddaraf am Gymuned Heb Swyddfa Bost

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod o Senedd Plaid Cymru wedi datgan siom bod cynlluniau i adfer gwasanaethau post mewn cymuned ym Mlaenau Gwent wedi cymryd "cam yn ôl."

Mae Peredur Owen Griffiths AS wedi derbyn llythyr gan Swyddfa'r Post i ddweud bod y postfeistr newydd arfaethedig wedi tynnu allan o gynlluniau i gymryd drosodd gwasanaethau ar gyfer ardal Cefn Golau.

Daeth gwasanaethau Swyddfa'r Post i ben yn sydyn yn yr ardal ar ddechrau'r mis gydag ymddiswyddiad y postfeistr. Ysgrifennodd Peredur at Swyddfa'r Post ar unwaith i ofyn am sicrwydd y byddent yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ailgychwyn gwasanaethau ar gyfer Cefn Golau.

Yn y llythyr diweddaraf at Mr Owen Griffiths, dywedodd rheolwr ymgynghori Swyddfa'r Post Leonard P Harbin: 'Yn dilyn ein llythyr diweddar ynghylch Swyddfa Bost Cefn Golau, ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi fod y postfeistr newydd arfaethedig, yn anffodus, wedi penderfynu peidio â symud ymlaen ymhellach gyda'u cais.

'Mae darparu gwasanaeth Swyddfa'r Post i'n cwsmeriaid yn y gymuned leol yn bwysig i ni a byddwn yn parhau i weithio'n galed i adfer gwasanaethau yn yr ardal cyn gynted â phosibl. Byddem yn croesawu unrhyw geisiadau gan bartneriaid manwerthu posibl sydd â diddordeb mewn rhedeg cangen yn lleol ar ein rhan.’

Ychwanegodd: 'Hoffwn eich sicrhau ein bod yn gweithio'n galed i gadw unrhyw gyfnod cau mor fyr â phosibl ac rydym wrthi'n ymchwilio i'r opsiynau sydd ar gael a fydd yn ein galluogi i adfer gwasanaeth Swyddfa'r Post i'r gymuned leol.  Wrth archwilio hyn, mae'n bwysig bod unrhyw wasanaeth yn y dyfodol yn gynaliadwy i'r sawl sy'n gweithredu'r gwasanaeth, ac i Swyddfa'r Post Cyfyngedig.  

Mewn ymateb, dywedodd Peredur: "Mae'n siomedig bod ymdrechion i sicrhau bod gwasanaethau swyddfa post yn dychwelyd i Gefn Golau wedi cymryd cam yn ôl. Yr oeddwn i, a llawer o rai eraill, yn obeithiol y byddai gwasanaeth Swyddfa'r Post yn ailddechrau'n gyflym i bobl Cefn Golau.

"Rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgymryd â'r gwasanaeth cymunedol hanfodol hwn i gofrestru eu diddordeb gyda Swyddfa'r Post cyn gynted â phosibl drwy wefan www.runapostoffice.co.uk

"I gynifer o bobl, yn enwedig y rhai nad ydynt yn gyfforddus yn gwneud pethau ar-lein, mae'r swyddfa bost yn wasanaeth hanfodol ac yn darparu linc i'r byd y tu allan. Rwy'n gobeithio y bydd ymdrechion i ddenu rhywun i redeg gwasanaethau Swyddfa'r Post yng Nghefn Golau yn dwyn ffrwyth yn fuan."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-07-29 10:30:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd