Cynyddu Caffael Cyhoeddus I Hybu Economi Cymru – Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fanteisio ar y cyfle i greu degau o filoedd o swyddi a chefnogi busnesau cartref.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths AS, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, y gallai gwella lefelau caffael cyhoeddus - sef prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith o fewn Cymru - greu bron i 50,000 o swyddi gan lywodraethau a rhannau eraill o'r sector cyhoeddus.

Mae hyn wedi bod yn elfen allweddol o bolisi Plaid Cymru dros y degawd diwethaf. Codi lefelau caffael cyhoeddus yw un o'r nodau ar gyfer y Mesur Partneriaeth a Chaffael Cymdeithasol drafft sy'n cael ei gyflwyno gan y Llywodraeth Lafur.

Yn ystod ymateb i ddatganiad gan y Llywodraeth ar y bil drafft, dywedodd Peredur: "Ers 2012, mae Plaid Cymru wedi galw'n barhaus am fwy o gaffael cyhoeddus, polisi a nodwyd gennym unwaith eto yn ein maniffesto diweddaraf.

"Rydym am gynyddu cyfran cwmnïau Cymru o gontractau o 52 y cant i 75 y cant o'r gyllideb caffael cyhoeddus.

"Amcangyfrifir y byddai hyn yn creu 46,000 o swyddi ychwanegol ac yn diogelu llawer o swyddi presennol yn economi Cymru.

"Mae hynny'n fudd posibl a fyddai'n drawsnewidiol i'n heconomi leol, ein busnesau lleol a'n cymunedau lleol. Dylai'r Llywodraeth hon, o'r diwedd, fanteisio ar y cyfle y mae caffael cyhoeddus yn ei gyflwyno, a gobeithio y bydd y Bil hwn, pan gaiff ei gwblhau, yn gwneud hynny."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-09-15 12:10:37 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd