Peredur- Pencampwr Hawliau Pobl Rhannol Ddall yn y Senedd

Pred_Profile_6.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Gomisiwn y Senedd i gyfarfod ag elusen colli golwg i wneud Senedd Cymru yn fwy hygyrch i bobl sy'n rhannol ddall.

Defnyddiodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru i'r blaid, gwestiwn yn y Cyfarfod Llawn i alw ar y comisiynydd Joyce Watson AS i gyfarfod â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall Cymru.

Yn ystod y sesiwn, dywedodd: "Mae colli golwg rhywun yn broblem gynyddol yn y wlad hon. Ddoe, cynhaliodd RNIB Cymru ddigwyddiad—cyflwyniad i golli golwg—i annog Aelodau i ystyried sut y byddem yn cefnogi ac yn cyfathrebu â'n hetholwyr dall a rhannol ddall.

"Mae RNIB Cymru yn dweud bod 13 yn rhagor o bobl yn dechrau colli eu gweledigaeth bob dydd yng Nghymru. Maent hefyd yn rhagweld y bydd y niferoedd yn cynyddu'n sylweddol, gyda nifer y bobl sy'n byw gyda cholled golwg yn dyblu erbyn y flwyddyn 2050.

"Un o'r pethau eraill y mae RNIB Cymru yn ei ddweud yw bod ystâd y Senedd yn arbennig o anodd i bobl ddall a rhannol ddall ei defnyddio. Mae hyn oherwydd y doreth o wydr clir, yn ogystal â lloriau llechi a grisiau.

"O gofio hynny, a fyddai cynrychiolwyr y Comisiwn yn fodlon cyfarfod ag RNIB Cymru, gyda'r bwriad o ymrwymo i'w hegwyddorion 'gwelededd gwell' ar gyfer dylunio adeiladau cynhwysol?"

Wrth ymateb, cytunodd Ms Watson i gyfarfod ag RNIB Cymru.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-03-18 12:26:33 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd