Angen i Lywodraeth Lafur gywiro problemau ysbyty ar frys – Peredur

Grange_pic_serious.jpg

Wrth siarad am yr adroddiad damniol a ryddhawyd gan Arolygiaeth Iechyd Cymru i Ysbyty'r Faenor, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer Dwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths: "Mae'r adroddiad hwn yn rhoi darlun tywyll o ysbyty sy'n nghanol trafferthion.

"Er gwaethaf ymdrechion gorau'r staff ymroddedig yn Y Faenor, mae cleifion yn aros yn rhy hir mewn ystafell aros, mewn ysbyty sy'n rhy fach ac yn rhy anghyfforddus.

"Dim ond y llynedd y cafodd yr ysbyty blaenllaw hwn ei agor yn swyddogol ac mae'n anodd credu bod diffygion sylfaenol o'r fath wedi dod i'r amlwg mor fuan.

"Yn ddiweddar wnes i ddarganfod bod criwiau ambiwlans yn aros y tu allan i'r Grange am gyfartaledd o dros 2,000 o oriau bob wythnos. Mae hynny'n wastraff anhygoel o amser staff gwerthfawr, heb sôn am brofiad ofnadwy i gleifion sy'n cael eu gadael yn aros mewn ambiwlansys."

Ychwanegodd Peredur: "Mae angen i'r Llywodraeth Lafur gael gafael ar y tagfeydd sy'n achosi problemau mawr i gleifion a staff fel ei gilydd. Nes y byddan nhw'n gwneud hynny, bydd boddhad cleifion a morâl staff yn parhau'n is nag y dylen nhw fod.

"Mae yna frys hefyd i gael trefn ar hyn cyn y pwysau ychwanegol anochel sy'n dod bob gaeaf. Does dim amser i’w golli gan y Gweinidog Iechyd."

Mae'r adroddiad cryno i'w weld yma.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-11-10 14:59:53 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd