Arolwg Traffig

Mae nifer o faterion traffig sy'n effeithio ar gymunedau Blaenau Gwent, dywedwch wrthym beth yw eich barn yn yr arolwg hwn.

Bydd eich atebion yn ein helpu i ddarganfod mwy am y materion sy'n bwysig i chi.

Cwestiwn 1 o 5. Beth yw'r prif fater sy'neich poeni am draffig ym Mlaenau Gwent? [Dewiswch un]


Dangos 1 ymateb

  • Peredur Owen Griffiths
    published this page 2021-02-25 09:28:35 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd