Gwnewch gais am Daliad Gofalwyr Di-dâl Cyn i'r Cynllun Gau – Peredur

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar ofalwyr di-dâl i fanteisio ar daliad o £500 cyn i'r cynllun gau mewn pythefnos.

Yn ôl Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, mae'r cynllun yn gydnabyddiaeth brin o'r "gwaith aruthrol" y mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud ac y dylid manteisio'n llawn arno cyn y dyddiad cau.

Agorwyd cyfnod cofrestru'r taliad o £500 ar 15 Awst a bydd ar agor tan 2 Medi. Gall gofalwyr di-dâl oedd yn derbyn Lwfans Gofalwr ar Fawrth 31 2022 wneud cais i'w hawdurdod lleol am yr arian.

Dywedodd Peredur: "Trwy Gymru credir fod 370,000 o ofalwyr yn cefnogi anwyliaid trwy ofal di-dâl.

"Mae eu gofal anhunanol a thosturiol yn clymu teuluoedd gyda'i gilydd ac yn caniatáu i'w ffrindiau neu deulu gynnal eu hannibyniaeth. Wrth wneud hyn, mae ein gofalwyr di-dâl yn gwneud cyfraniad anfesuradwy i'n cymunedau.

"Maen nhw hefyd yn arbed biliynau o bunnoedd i'r economi."

Ychwanegodd Peredur: "Rwy'n gobeithio bod pob gofalwr cymwys yn manteisio ar y taliad untro hwn o £500 ac yn ceisio amdano cyn y dyddiad cau o Medi 2ail.

"Yr arian yw'r lleiaf sy'n ddyledus am y gwaith a'r gofal aruthrol maen nhw'n ei ddarparu, drwy gydol y flwyddyn."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-08-23 09:23:48 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd