Cyfiawnder yn dod yn Agosach i Fenywod Waspi – Peredur

Pred_profile_4.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi croesawu dyfarniad bod Llywodraeth y DU wedi bod yn rhy araf i hysbysu menywod y byddai newidiadau i gynnydd yn oedran pensiwn y wladwriaeth yn effeithio arnynt.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths AS fod dyfarniad yr Ombwdsmon Seneddol yn "fuddugoliaeth sylweddol" i  ymgyrch Anghydraddoldeb Pensiwn Menywod yn Erbyn y Wladwriaeth (Waspi).  Mae'r ymgyrch wedi amcangyfrif bod yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi methu â hysbysu 3.8 miliwn o fenywod a anwyd yn y 1950au yn ddigonol y byddai eu hoedran pensiwn gwladol yn cynyddu, sy'n golygu na allai llawer ymddeol pan oeddent yn bwriadu gwneud hynny.

Mae ymgyrchwyr Waspi wedi ymladd y penderfyniad ers blynyddoedd, gan alw am adfer menywod na chafodd eu hysbysu'n ddigonol o'r newidiadau i adfer eu hoedran pensiwn gwladol gwreiddiol.

Dywedodd Peredur, llefarydd Plaid Cymru ar bobol hŷn, fod yr ymgyrch wedi symud gam yn nes at sicrhau cyfiawnder i fenywod.

"Mae hon yn fuddugoliaeth sylweddol i'r miliynau o fenywod sy'n cael eu gadael allan o boced gan y penderfyniad hwn gan Lywodraeth y DU," meddai Peredur. "Mae llawer o fenywod wedi cael eu gorfodi yn ôl i waith ar oedran pan oeddent yn bwriadu cymryd pethau'n arafach ar ôl degawdau o waith. Mae rhai wedi cael eu gwthio i dlodi a bydd rhai wedi colli eu cartrefi o ganlyniad.

"Mae'r llywodraeth Dorïaidd wedi gwrthod yn ystyfnig i wneud y peth iawn ar hyn. Gwnaethant gamgymeriad mawr ond yn hytrach na dal eu dwylo i fyny a chyfaddef eu bod yn anghywir, maent wedi ymladd ymgyrch Waspi drwyddi draw.

"Mae tîm Plaid Cymru yn San Steffan wedi bod yn datgelu ffaeleddau Llywodraeth y DU ar y mater hwn a bydd y blaid yn cadw'r pwysau ymlaen nes bod cyfiawnder yn cael ei gyflawni."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-07-21 15:50:09 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd