Deiseb Traffic Brynmawr

Stopiwch anwybyddu Blaenau Gwent!

 

 

Ers i'r mynediad i ffordd Blaenau'r Cymoedd gael ei gau, mae Brynmawr a Beaufort wedi bod mewn "gridlock" bob dydd. Mae hyn wedi'i waethygu gan fod y ffordd o Gwm i Aberbeeg wedi'i gau ar yr un pryd.

All hyn ddim parhau! Mae'n gwneud bywydau pobol leol yn ddiflas ac mae cymudwyr yn cael eu dal mewn traffig am oriau.

Rhagwelir y bydd hyn yn digwydd am fisoedd, mae'r cynllun yn aruthrol dros y gyllideb ac yn helaeth dros yr amserlen... a does dim diwedd mewn golwg!

Rydym am i Lywodraeth Cymru neu Cyngor Blaenau Gwent gynnig ateb arall: mae Brynmawr a Beaufort mewn "gridlock" ac ni allwn fynd ymlaen fel hyn am fisoedd. Mae arnom angen gwell cynllunio o ran cau ffyrdd, ond yr hyn y mae arnom ei angen nawr yw iddynt wneud rhywbeth i leddfu'r tagfeydd ar adegau prysur.

Llofnodwch ein deiseb i wneud rhywbeth am hyn.

Rydym am i Lywodraeth Cymru neu'r Cyngor gynnig ateb arall: mae Brynmawr a Beaufort mewn "gridlock" gallwn ddim mynd ymlaen fel hyn am fisoedd. Rydym yn apelio atynt i wneud rhywbeth nawr i leddfu'r tagfeydd ar adegau prysur! 

Who's signing

Helen Greenwood

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 2 o ymatebion

  • Helen Greenwood
    signed 2020-09-25 01:38:45 +0100
  • Peredur Owen Griffiths
    published this page 2020-09-15 18:37:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd