Cyfrannwch

Cyfrannwch

Mae'n amser am #Newid2021

Mae'r arolygon barn yn awgrymu mai 2021 fydd y cyfle gorau erioed i ni ennill ym Mlaenau Gwent.

Yn yr etholiad diwethaf, roeddem o fewn 650 o bleidleisiau i ennill. Gallwn gau'r bwlch, ond mae angen eich cefnogaeth chi arnom ni.

Bydd yr holl arian a godir yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ymgyrch bositif newydd ym Mlaenau Gwent yn etholiadau'r Senedd yn 2021. 

Mae i fyny i chi, heddiw, i weithredu.

Gall eich cefnogaeth chi wneud gwahaniaeth – croesawir unrhyw gyfraniad. 

Gyda'n gilydd, gallwn ni ennill.

Gydan'n gilydd, gallwn flaenoriaethu Blaenau Gwent ac adeiladu Cymru well! 

Diolch yn fawr

Peredur Owen Griffiths

Ymgeisydd Etholiad Senedd 2021 

JUST STARTED
GOAL: £1,000.00