Cyfrannwch

Cyfrannwch

Mae'n amser i godi llais #OBlaidCymru

Mae'r arolygon barn yn awgrymu mai 2021 fydd y cyfle gorau erioed i ni ennill ym Mlaenau Gwent.

Yn yr etholiad diwethaf, roeddem o fewn 650 o bleidleisiau i ennill. Gallwn gau'r bwlch, ond mae angen eich cefnogaeth chi arnom ni.

Bydd yr holl arian a godir yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ymgyrch bositif newydd ym Mlaenau Gwent yn etholiadau'r Senedd yn 2021. 

Yr wyf yn falch o ddweud bod Cangen Plaid Cymru Llundain wedi ymrwymo i gyllido cyfatebol am unrhyw arian a godwn yn lleol. 

Felly, am bob £1 a godwn yn lleol neu drwy Wefan Plaid Cymru Blaenau Gwent cawn £1 gan Gangen Llundain. Diolch yn fawr iddynt.

Mae i fyny i chi, heddiw, i weithredu.

Gall eich cefnogaeth chi wneud gwahaniaeth – croesawir unrhyw gyfraniad. 

Gyda'n gilydd, gallwn ni ennill.

Gydan'n gilydd, gallwn flaenoriaethu Blaenau Gwent ac adeiladu Cymru well! 

Diolch yn fawr

Peredur Owen Griffiths

Ymgeisydd Etholiad Senedd 2021 

 

Os ydych am gyfrannu mewn dull arall, cysylltwch a ni ar [email protected] - diolch yn fawr.

£265.00 raised
GOAL: £1,000.00