Newyddion

Peredur yn beirniadu Aelodau Senedd Llafur am bleidleisio yn erbyn codiad cyflog nyrsys

Ty_Hafan_1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i wneud tro pedol ar ôl iddyn nhw bleidleisio i beidio cynnig tâl gwell i nyrsys.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i ymchwiliad i Heddlu Gwent fod yn "drwyadl, eang a tryloyw" – Peredur

Pill_Walkabout_1.jpg

Wrth ymateb i'r honiadau gwael a wnaed am swyddogion Heddlu Gwent yn rhannu cynnwys hiliol, misogynistaidd a rhywiaethol ar eu ffonau, dywedodd Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru fod yn rhaid "di-wreiddio ymddygiad o'r fath".

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen i Lywodraeth Lafur gywiro problemau ysbyty ar frys – Peredur

Grange_pic_serious.jpg

Wrth siarad am yr adroddiad damniol a ryddhawyd gan Arolygiaeth Iechyd Cymru i Ysbyty'r Faenor, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer Dwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths: "Mae'r adroddiad hwn yn rhoi darlun tywyll o ysbyty sy'n nghanol trafferthion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn ymosod ar ymddygiad "Cybyddlyd" y Cyngor Llafur

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi cwestiynu y symiau enfawr o arian parod sydd yn cael ei gadw wrth gefn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn galw ar Lafur i gydweithio gyda Phlaid Cymru ar “Gynllun y Bobl”

Pred_Profile_pic_Nov_2021_3.jpg

Mae Aelod Senedd lleol wedi croesawu cynlluniau ei blaid i helpu pobl yn ystod yr argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn galw ar y Gweinidog Iechyd i adolygu pam fod ambiwlansys yn aros y tu allan i Ysbyty Newydd am fwy na 2,000 awr bob mis

Grange_pic_serious.jpg

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi dweud ei bod hi'n "annerbyniol" bod criwiau ambiwlans wedi treulio cyfartaledd o dros 2,000 awr y mis yn aros y tu allan i ysbyty blaenllaw ers iddo agor.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn holi Llywodraeth Lafur dros HMOs yn dilyn marwolaeth ddiweddaraf yng ngwesty Blaenau Gwent

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i droi eu sylw at Dai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn dilyn marwolaeth dyn yng Nglyn Ebwy.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sicrhau Strategaeth Gwrth dlodi i Gymru, Peredur yn dweud wrth Lywodraeth Lafur

Pred_Headshot_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi dweud wrth y Llywodraeth Lafur fod angen strategaeth gwrthdlodi i Gymru "nawr yn fwy nag erioed".

Darllenwch fwy
Rhannu

Dirprwy Weinidog yn Mynychu Grŵp Trawsbleidiol ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth

CPG_Lynne_pic1.jpg

Croesawodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths, Ddirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru i'w grŵp trawsbleidiol diweddaraf ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffermwyr Angen Sicrwydd, Peredur yn dweud wrth Lywodraeth Lafur

Trefil7.jpg

Mae un o Aelodau Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddarparu dyfodol diogel i ffermwyr yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd