Newyddion

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwasanaeth "Clicio a Chasglu" neu Dosbarthu Lleol

Rydym yn adeiladu rhestr o fusnesau #BlaenauGwent lleol sy'n gweithredu gwasanaeth "Clicio a Chasglu" neu wasanaeth dosbarthu dros y dyddiau nesaf.

Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr neu wybod am fusnes sydd am gael ei ychwanegu, anfonwch e-bost at [email protected]

 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Refferendwm ar Annibyniaeth yn ein tymor cyntaf mewn llywodraeth

Rhannu

Dydd Sadwrn Busnesau Bach - Heddiw

Pan ofynnwyd i ni aros yn lleol, dibynnai llawer ohonom yn drwm iawn ar ein busnesau lleol. Nawr bod cyfyngiadau teithio wedi'u codi, mae'n demtasiwn i fynd i'r siopau cadwyn mawr, ond mae Dydd Sadwrn Busnesau Bach yn ein hatgoffa ni pwysigrwydd i barhau i gefnogi ein busnesau bach lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfyngiadau lletygarwch yn “anffodus iawn” meddai Plaid Cymru

‘Lletygarwch yn talu’r pris’ meddai Gweinidog Economi Cysgodol Plaid Cymru, Helen Mary Jones AS

Wrth ymateb i’r cyfyngiadau diweddarad ar y sector lletygarwch, meddai Helen Mary Jones AS, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr economi,

Darllenwch fwy
Rhannu

'Siop un stop': Plaid Cymru yn datgelu cynllun ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl pobl ifanc

 

Rhun ap Iorwerth yn cyhoeddi cynllun newydd y Blaid i gefnogi lles meddyliol pobl ifanc

Darllenwch fwy
Rhannu

Buddigoliaeth

Rhannu

Rhagrith Lefel A

 

Dyma lythyr Agored gan Adam Price - llofnodwch y llythyr yma - 

https://www.plaid.cymru/support_welsh_students

Darllenwch fwy
Rhannu

“Melltith Y Taflwyr Sbwriel” Yn Ein Dyffrynnoedd Hardd

Mae casglwyr sbwriel Plaid Cymru yn rhoi eu geiriau ar waith

Aeth Plaid Cymru Blaenau Gwent allan i strydoedd Glynebwy i roi eu geiriau ar waith a mynd i'r afael â rhywfaint o'r sbwriel sydd wedi bod yn pentyrru ar hyd ochrau ffyrdd ers ailagor siopau bwyd cyflym lleol. Mae Peredur Owen-Griffiths, ymgeisydd Plaid Cymru Blaenau Gwent yn etholiadau 2021 y Senedd, wedi ei alw'n "felltith" ar gymoedd Blaenau Gwent.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer Llywodraeth: Cenedl Gyfartal Lle Mae Pawb yn Gydradd

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, heddiw wedi nodi sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi diwedd ar dlodi fel blaenoriaeth gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer gofal plant a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Wrth wraidd ei weledigaeth mae ymrwymiad i edrych ar ôl pawb o wawr eu bywydau hyd at y diwedd.

Ymhlith y cynigion mae:

  • Taliad Plentyn
  • Gofal Plant Am Ddim o 12 mis oed
  • Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol
Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd