Newyddion

Dirprwy Weinidog yn Mynychu Grŵp Trawsbleidiol ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth

CPG_Lynne_pic1.jpg

Croesawodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths, Ddirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru i'w grŵp trawsbleidiol diweddaraf ar Gamddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffermwyr Angen Sicrwydd, Peredur yn dweud wrth Lywodraeth Lafur

Trefil7.jpg

Mae un o Aelodau Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddarparu dyfodol diogel i ffermwyr yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

MS Plaid Cymru'n Canmol Gwirfoddolwyr mewn Araith yn Nhorfaen

Torfaen_Voluntary_Alliance_pic_2.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths AS wedi canmol ymdrechion gwirfoddolwyr am wneud eu cymunedau'n llefydd gwell.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhoi Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion Ysgol Uwchradd – Peredur

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymestyn y polisi prydau ysgol am ddim cyffredinol i frwydro yn erbyn yr argyfwng costau byw cynyddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai a Dylai Llywodraeth Lafur wneud mwy am Argyfwng Costau Byw – Peredur

Pred_profile_2.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddefnyddio'i phwerau i amddiffyn pobl yng Nghymru rhag yr argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Oedi am apwyntiad yn "ergyd" i gleifion – Peredur

Grange_pic_serious.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod yr holl apwyntiadau a chlinigau arfaethedig wedi'u gohirio gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar gyfer angladd y Frenhines ddydd Llun, dywedodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Peredur Owen Griffiths: "Bydd hyn yn ergyd i lawer o gleifion oedd i fod i gael eu gweld ddydd Llun. Rydym yn gwybod bod bron i 100,000 o gleifion yng Nghymru yn aros yn hirach na blwyddyn ar gyfer eu hapwyntiad cleifion allanol cyntaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur Hails Ymgyrch Plaid Cymru dros Brydau Ysgol am Ddim Yn Olaf yn cicio i mewn

Pred_profile_pic_Nov_2021_2.jpg

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi croesawu dechrau polisi prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn cymeradwyo Cwmni Cacennau Lleol ar ôl cyfarfod

Just_Love_Cake_Factory_pic.jpg

Ymwelodd Aelod Senedd Plaid Cymru â chyflogwr pwysig yn ei ranbarth i weld sut maen nhw'n gweithredu mewn marchnad fwyd gystadleuol a heriol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch gais am Daliad Gofalwyr Di-dâl Cyn i'r Cynllun Gau – Peredur

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar ofalwyr di-dâl i fanteisio ar daliad o £500 cyn i'r cynllun gau mewn pythefnos.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peidiwch ag oedi i wneud cais am Gredyd Pensiwn – Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi annog pensiynwyr ar incwm isel i wirio a ydyn nhw yn gymwys i gael credyd pensiwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd