Newyddion

Plaid Cymru: Mae gor-ganoli gwasanaethau yn Ysbyty’r Faenor yn gyrru staff a chleifion at ben eu tenyn

edit2.jpg

Heddiw, galwodd gwleidyddion Plaid Cymru Dwyrain De Cymru am weithredu brys i fynd i'r afael â'r gor-ganoli yn Ysbyty’r Faenor sy'n arwain staff a chleifion i ben eu tennyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Leol Yn Dod Yn Arwr ‘Teal’ I Gefnogi Menywod  Chanser Yr Ofari

Peredur_Owen_Griffiths_MS.JPG

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi cefnogi ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o symptomau canser yr ofari.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru MS yn Mynegi Pryder am Nifer Isel o Daliadau'r Gronfa Cymorth Dewisol i Bensiynwyr

Pred_profile_2.jpg

Dyfarnwyd llai na 9,000 o daliadau i bensiynwyr o dan y Gronfa Cymorth Dewisol, yn ôl MS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur- Pencampwr Hawliau Pobl Rhannol Ddall yn y Senedd

Pred_Profile_6.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Gomisiwn y Senedd i gyfarfod ag elusen colli golwg i wneud Senedd Cymru yn fwy hygyrch i bobl sy'n rhannol ddall.

Darllenwch fwy
Rhannu

Prosiect Ynni Arloesol Peredur Hails ym Mlaenau Gwent

Quinbrook_Rassau_pic_2.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi mynychu agoriad swyddogol prosiect arloesol ym Mlaenau Gwent a fydd yn gwneud y Grid Cenedlaethol yn fwy gwydn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru MS yn Mynegi Pryder am Nifer Isel o Daliadau'r Gronfa Cymorth Dewisol i Bensiynwyr

Pred_Profile_pic_wall.jpg

Dyfarnwyd llai na 9,000 o daliadau i bensiynwyr o dan y Gronfa Cymorth Dewisol, yn ôl MS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Helpu Pensiynwyr i Roi Hwb i'w Hincwm – Peredur yn Annog Llywodraeth

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i helpu pensiynwyr i hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwahardd Rasio Milgwn yng Nghymru - Peredur

Greyhound_Rescue_Pic.JPG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd holl rasio milgwn yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Hwb i'r Cynllun Tlodi Tanwydd yn "Fan Cychwyn" - Peredur

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Mae Peredur wedi galw cynllun gan Lywodraeth Cymru i liniaru tlodi tanwydd yn "gam i'w groesawu" ond dywedodd bod angen gwneud mwy i helpu teuluoedd sy'n cael trafferthion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Mesur Etholiad San Steffan yn Fygythiad i Ddemocratiaeth – Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi ymosod ar y Torïaid am gyflwyno mesurau a allai wadu pleidlais i filoedd o bobl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd