Newyddion

Peredur yn cymeradwyo Cwmni Cacennau Lleol ar ôl cyfarfod

Just_Love_Cake_Factory_pic.jpg

Ymwelodd Aelod Senedd Plaid Cymru â chyflogwr pwysig yn ei ranbarth i weld sut maen nhw'n gweithredu mewn marchnad fwyd gystadleuol a heriol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch gais am Daliad Gofalwyr Di-dâl Cyn i'r Cynllun Gau – Peredur

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar ofalwyr di-dâl i fanteisio ar daliad o £500 cyn i'r cynllun gau mewn pythefnos.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peidiwch ag oedi i wneud cais am Gredyd Pensiwn – Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi annog pensiynwyr ar incwm isel i wirio a ydyn nhw yn gymwys i gael credyd pensiwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffigyrau Marwolaeth Cyffuriau yn "Frawychus a Gofidus" – Peredur

CPG_pic1.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o Senedd Cymru wedi galw o'r newydd am ddatganoli'r system cyfiawnder troseddol yn dilyn cynnydd yn nifer y marwolaethau cyffuriau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Trafod Dyfodol Cymru mewn Digwyddiad Blaenau Gwent

EV1.jpg

Trafodwyd dyfodol Cymru yn ystod cyfarfod cyhoeddus yng Nglynebwy yr wythnos diwethaf dan arweiniad cyn Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun i Ailwampio'r Dreth Gyngor i'w Wneud yn Decach Croeso gan Peredur

CTax_biling.png

Mae AS Plaid Cymru wedi croesawu cynlluniau i ddiwygio'r dreth gyngor i'w gwneud yn decach i aelwydydd incwm isel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar Ganoli Gwasanaethau Fasgwlaidd – Peredur a Delyth

edit2.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod y Llywodraeth Lafur am ganoli gwasanaethau fasgwlaidd a pherfformio'r holl lawdriniaethau prifwythiennol ar gyfer 'De Ddwyrain Cymru' yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, dywedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell: "Mae'n siomedig bod y newyddion hyn wedi cael ei roi ar aelodau'r Senedd yn ystod wythnos olaf tymor yr haf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Galw am Gyfiawnder yn ystod Mis Balchder Anabledd

Pred_Profile_10.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am gydraddoldeb i bobl anabl yn ystod Mis Balchder Anabledd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pwyllgor y Senedd yn dod i Flaenau Gwent

Pic_4.jpg

Bydd Pwyllgor Cyllid dylanwadol y Senedd, dan gadeiryddiaeth yr AS Peredur Owen Griffiths, yn dod i Flaenau Gwent. Credir mai dyma'r tro cyntaf i'r pwyllgor hwn gynnal cyfarfod yn yr etholaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwirfoddolwyr yw Asgwrn Cefn Cymunedau Cymru - Peredur

Pred_Headshot_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi diolch i wirfoddolwyr am eu holl waith caled a'u hymroddiad wrth i ddiwedd Wythnos Gwirfoddolwyr ddod i ben.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd