Newyddion

‘Ewch am Bigiad', Peredur yn Annog ar ôl Cynnydd Mewn Cleifion Covid Difrifol Wael

Grange_pic_serious.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar bobl i gael eu brechu ar ôl datgelu bod cleifion coronafeirws bellach yn ffurfio'r rhan fwyaf o gleifion gofal dwys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sefyllfa Parcio ar gyfer Clinig yng Nghaerffili yn "Annerbyniol" - Peredur

Denscombe_Clinic.jpg

Mae AS Plaid Cymru yn galw am ganiatâd i weithwyr y GIG mewn clinig yng Nghaerffili gael parcio heb ofni cael eu bygwth neu gael eu dirwyo.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Mynychu Seremoni Agoriadol yr Ysbyty

Grange_pic_1.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi croesawu agoriad swyddogol yr ysbyty mwyaf newydd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Siarad Ar Ran Gofalwyr Di-dâl yng Ngwent ar ôl iddynt gael gwybod i Ddisgwyl Llai o Gymorth

Pred_Profile_8.jpg

Dywedodd AS Plaid Cymru nad yw'n "ddigon da" disgwyl i ofalwyr di-dâl godi'r slac yn y system ofal yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Galw am Weithredu ar Dlodi Tanwydd y Gaeaf hwn

Pred_profile_5.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgelu eu cynlluniau ar gyfer lliniaru tlodi tanwydd y gaeaf hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen Gweithredu Ar Frys ar Gynnydd mewn Prisiau Tai – Peredur

Pred_profile.JPG

Mae AS Plaid Cymru wedi galw am "ymateb cadarn a chynhwysfawr" gan Lywodraeth Cymru ar ôl i newyddion ddod i'r amlwg bod prisiau tai wedi cynyddu fwyaf yng Nghymru o’u cymharu a gweddill y DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Beirniadu Prif Weinidog y DU am Sylwadau 'Gwag' am y Pyllau Glo

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi beirniadu Prif Weinidog y DU am wneud hwyl am gau pyllau glo yn y 1980au.

Dywedodd AS Dwyrain De Cymru bod sylwadau Boris Johnson am y polisi cau pyllau glo o dan y Prif Weinidog Torïaidd Margaret Thatcher yn "hynod o sarhaus " i'r bobl a'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt yn fawr yn ystod y cyfnod hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peredur yn Cynrychioli Trigolion Ystad Dai yng Nghasnewydd mewn Cyfarfod gyda Chymdeithas Tai

Pred_profile_2.jpg

Mae AS Plaid Cymru dros Dde Ddwyrain Cymru wedi cyfarfod â chymdeithas dai i geisio sicrwydd ar ôl derbyn cwynion y byddai trigolion yn cael eu gorfodi allan o'u cartrefi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Siom gyda’r Newyddion Diweddaraf am Gymuned Heb Swyddfa Bost

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod o Senedd Plaid Cymru wedi datgan siom bod cynlluniau i adfer gwasanaethau post mewn cymuned ym Mlaenau Gwent wedi cymryd "cam yn ôl."

Darllenwch fwy
Rhannu

Dweud eich dweud ar y Ffatri Gwydr Arfaethedig – Peredur

Pred_profile_7.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi croesawu newyddion bod cwmni sydd y tu ôl i gynlluniau i adeiladu ffatri ailgylchu gwydr mawr eisiau cyflogi cymaint o gontractwyr lleol â phosibl yn ystod y cyfnod adeiladu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd