Peredur yn Siarad Ar Ran Gofalwyr Di-dâl yng Ngwent ar ôl iddynt gael gwybod i Ddisgwyl Llai o Gymorth

Pred_Profile_8.jpg

Dywedodd AS Plaid Cymru nad yw'n "ddigon da" disgwyl i ofalwyr di-dâl godi'r slac yn y system ofal yng Nghymru.

Roedd Peredur Owen Griffiths yn siarad ar ôl i newyddion ddod i'r amlwg bod gofalwyr di-dâl yng Ngwent wedi cael gwybod bod cymorth yn cael ei leihau i ofalu am bobl fregus.

Galwodd Carers UK y sefyllfa - a achoswyd yn ôl pob tebyg gan ddiffyg capasiti mewn gofal cymdeithasol - yn "bryderus iawn".

"Mae hyn yn newyddion pryderus gan y bydd yn rhoi baich ychwanegol, amhenodol ar ofalwyr di-dâl," meddai Peredur.

"Mae llawer o ofalwyr di-dâl eisoes wedi blino’n llwyr heb i waith ychwanegol gael ei orfodi arnynt. Byddaf yn ceisio codi'r mater hwn cyn gynted ag y bydd y Senedd yn dychwelyd yn dilyn toriad yr haf."

Ychwanegodd: "Mae hyn yn tanlinellu'r angen i uno iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru. Mae hwn yn un o brif bolisiau Plaid Cymru gan y byddai'n creu gwasanaeth di-dor, yn rhad ac am ddim pan fo’r angen.

"Nid yw'r system bresennol yn gweithio a dim ond ychydig sy'n cael ei wneud i ddatrys y problemau niferus o fewn y system, gan adael gofalwyr di-dâl a'r bobl y mae'r bobl sy'n gofalu amdanynt yn dwyn baich y gwahanol broblemau. Nid yw hyn yn ddigon da."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-08-25 15:33:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd