Beth sydd ar eich meddwl?

 

Roeddwn i eisiau rhoi gwybod i chi fy mod i, a thîm Plaid Cymru ym Mlaenau Gwent, yma i helpu yn y cyfnod anodd hwn. Rwyf wedi clywed straeon sy'n cynhesu'r galon am bobl leol yn cyd-dynnu i gefnogi ei gilydd i greu cymunedau gwell i ni i gyd.

Mae'n dangos, os byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd, y gallwn ni i gyd gyflawni cymaint dros ein cymunedau.

Nid ydym heb ein heriau: o weithfeydd ffordd Blaenau'r Cymoedd i systemau iechyd a gofal cymdeithasol nad ydynt yn gweithio gyda'i gilydd; o drafnidiaeth gyhoeddus annigonol yn y Sir i'r diffyg buddsoddiad i greu swyddi newydd i bobl leol. Mae'r rhain yn faterion sy'n achosi pryder i lawer o bobl ac mae arnynt angen gwneud rhywbeth amdanynt, yn enwedig yn dilyn Covid-19.

Rwy'n awyddus i siarad â chymaint o bobl â phosibl i glywed syniadau a barn fel y gallwn gyda'n gilydd gyflwyno atebion ar gyfer gwell Blaenau Gwent.

Rwyf am glywed gennych - beth ddylai fod fy mlaenoriaeth i Flaenau Gwent, cysylltwch drwy'r ffurflen isod. 

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi cael fy nghalonogi gan y croeso cynnes rwyf wedi'i gael gan gynifer ohonoch wrth i mi weithio i fod eich cynrychiolydd nesaf chi yn y Senedd. Os wyf eisoes wedi siarad â chi: Diolch am gymryd yr amser i drafod y materion sy'n effeithio arnom i gyd. Os nad ydym wedi siarad eto, gobeithio y cawn gyfle'n fuan.

Dymuniadau gorau

Peredur Owen Griffiths

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd