Newyddion diweddaraf

Cynllun i Ffynnu.

Adam Price: Bydd yr etholiad yn diffinio ffawd economaidd Cymru am genhedlaeth Fe fyddai Prif Weinidog Plaid Cymru yn cymryd “cyfrifoldeb personol” dros yr economi ar ôl yr etholiad, mae’r blaid wedi cyhoeddi heddiw. Wrth nodi Bargen Werdd Cymru Plaid Cymru - cynllun i greu 60,000 o swyddi mewn sectorau carbon isel, yr economi sylfaenol a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - dywedodd Adam Price, economegydd a addysgwyd yn Harvard a fu’n gweithio am flynyddoedd ym maes datblygu economaidd cyn dod i mewn i’r Senedd, fod y canlyniad o’r etholiad “bydd yn diffinio ffawd economaidd Cymru am genhedlaeth.”
Darllenwch fwy

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.
Darllenwch fwy

Gwasanaeth "Clicio a Chasglu" neu Dosbarthu Lleol

Rydym yn adeiladu rhestr o fusnesau #BlaenauGwent lleol sy'n gweithredu gwasanaeth "Clicio a Chasglu" neu wasanaeth dosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr neu wybod am fusnes sydd am gael ei ychwanegu, anfonwch e-bost at [email protected]    
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd