Adroddiad yn hwb sylweddol i annibyniaeth Cymru

EV1_(small).jpg

Mae'r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths, wedi galw adroddiad ar ddyfodol cyfansoddiadol i Gymru yn "hwb hollbwysig" i'r ymgyrch annibyniaeth.

Mae annibyniaeth i Gymru yn opsiwn cyfansoddiadol "hyfyw" yn y dyfodol i Gymru, yn ol casgliadau adroddiad interim Comisiwn Annibynnol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru.

Sefydlwyd y Comisiwn, a gadeiriwyd gan gyn-Archesgob Cymru Rowan Williams, a'r Athro Laura McAllister, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, gan y Cytundeb Cydweithredu rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2021 i ystyried a datblygu opsiynau ar gyfer diwygio cyfansoddiadol sylfaenol y Deyrnas Unedig ochr yn ochr â phrif opsiynau blaengar i gryfhau democratiaeth Cymru.

Daeth ei adroddiad interim, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher 7fed Rhagfyr 2022), i'r casgliad nad oedd "y status quo" neu "ddadwneud datganoli" yn sail "ddibynadwy" nac yn "gynaliadwy" ar gyfer llywodraethu Cymru yn y dyfodol.

Wrth sôn am yr adroddiad, dywedodd Peredur: "Mae'r adroddiad hwn yn galonogol i unrhyw un sy'n cefnogi annibyniaeth i Gymru. Mae'n dangos nad yw annibyniaeth, fel fyddai unoliaethwyr yn eich dwyn i gredu, yn freuddwyd gwrach.

"Mae'n hwb hollbwysig i'r achos oherwydd mae'n opsiwn ymarferol yng ngeiriau'r comisiwn annibynnol hwn.

"Nid newyddion da i gefnogwyr annibyniaeth yn unig yw hyn ond mae hefyd yn newyddion da i unrhyw un sy'n chwilfrydig neu'n syml yn cymryd diddordeb yn y ddadl hon.

"Mae'r adroddiad yn darparu rhywfaint o wybodaeth a thystiolaeth y mae mawr ei hangen er mwyn hyrwyddo'r ddadl ac ysgogi sgwrs am sut y gallai Cymru annibynnol edrych gan ei fod rwan yn opsiwn ymarferol."

Am fwy o wybodaeth, cliciwch y ddolen hon: https://llyw.cymru/comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru-adroddiad-interim

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-12-08 12:12:19 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd