Peredur yn Beirniadu Banc am Roi Elw o flaen Pobl

Pred_Profile_10.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod HSBC am gau dwy gangen yn ei ranbarth, dywedodd Peredur Owen Griffiths AS, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru i Blaid Cymru: "Mae'n siomedig iawn clywed bod HSBC yn bwriadu cau eu safle yn Y Fenni, Coed Duon a Phont-y-pŵl y flwyddyn nesaf. 

"Bydd y penderfyniad hwn - a wnaed gan gwmni a wnaeth ar ôl elw treth o fwy na $3 biliwn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf - yn gadael llawer o gwsmeriaid bregus a phobl oedrannus heb gyfleusterau.

"Dydy pawb ddim yn gyfarwydd na chyfforddus efo bancio dros y we ac nid pawb sydd ar-lein. Mae'r rhaniad digidol yng Nghymru yn broblem wirioneddol, yn enwedig pan fo gwasanaethau hanfodol fel bancio yn mynd ar-lein.

"Bydd hyn yn gorfodi rhai cwsmeriaid i deithio ymhellach i ffwrdd, ar fwy o gost i'w hunain, i wneud y pethau y gallen nhw unwaith eu gwneud o fewn eu cymuned eu hunain.

"Mae'r elw wedi cael ei roi uwchlaw pobl gan HSBC ac mae hynny'n gam yn ôl."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-11-30 15:38:33 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd