AS Plaid Cymru yn Tynnu sylw at Drafferthion Busnesau sy'n cael eu Effeithio gan Ymbellhau Cymdeithasol

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ystyried y cymorth y maent yn ei roi i fusnesau lle mae rheoliadau ymbellhau cymdeithasol yn effeithio arnynt.

Wrth godi'r mater yn y Senedd gyda’r Prif Weinidog, defnyddiodd Peredur Owen Griffiths enghraifft busnes ioga yn ei ranbarth sydd ar fin methu gan mai dim ond traean o'i cwsmeriaid arferol y gall fynychu eu stiwdio.

Dywedodd Peredur, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru ar gyfer y blaid: “Mae llawer o fusnesau wedi ailagor yn dilyn y cyfyngiadau symud diwethaf. Maent wedi gwneud hynny gyda llai o gapasiti. Mae hyn yn ddieithriad yn golygu llai o incwm.

“Rwyf wedi cael sylwadau gan stiwdio ioga yn Nwyrain De Cymru sydd wedi ailagor yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, ond dim ond traean o'u cleientiaid arferol y gallent eu croesawu drwy'r drws.

“Mae eu gorbenion yn aros yr un fath. Cawsant fenthyciad “bounce-back” y llynedd, a chafwyd cefnogaeth gan y llywodraeth ym mis Mawrth eleni."

Ychwanegodd Peredur, heb unrhyw gymorth pellach, “eu bod ar fin cau, gyda dim ond £100 yn eu cyfrif busnes ddiwedd yr wythnos diwethaf.

“Mae mannau sy'n annog ffordd egnïol ac iach o fyw yn hanfodol ar gyfer lles ac iechyd corfforol a meddyliol da. Sut y bydd y Llywodraeth yn cefnogi busnesau, fel y stiwdio ioga yn fy rhanbarth, i oroesi'r heriau economaidd a ddaw yn sgil ymbellhau cymdeithasol?”

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Weinidog: “Bydd yr Aelodau wedi gweld bod Gweinidog yr economi wedi cyhoeddi swm pellach o arian yn benodol i helpu'r busnesau hynny sy'n parhau naill ai i beidio â gallu gweithredu o gwbl, neu weithredu o dan yr amgylchiadau y mae Mr Griffiths newydd eu hamlinellu.

“A bydd mwy o help gan Lywodraeth Cymru tra bod yr argyfwng hwn yn parhau, ac er bod busnesau'n ceisio dychwelyd at allu masnachu yn y ffordd roedden nhw'n gallu unwaith.”

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-07-01 15:06:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd