Ymgeisydd - Peredur Owen Griffiths

 Peredur OWEN GRIFFITHS

Mae Peredur Owen Griffiths – sy'n cael ei adnabod fel Pred – yn fab i Weinidog sydd wedi byw a gweithio ym mhob cwr o Gymru ac yn dod gydag ef gyfoeth o brofiad i'w ddefnyddio wrth wasanaethu pobl Blaenau Gwent. Ar ôl graddio gyda gradd Meistr mewn peirianneg o Brifysgol Sheffield bu'n gweithio am 13 blynedd yn y sector ariannol. Yn 2015, ymunodd â Cymorth Cristnogol fel cydlynydd rhanbarthol ar gyfer De Cymru a Swyddog Ewyllysiau Cymru. Mae bellach yn gweithio gyda Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru sydd wedi bod yn croesawu corau o bob cwr o'r byd yma wlad y gân ers y 3 blynedd diwethaf. Yn ei amser hamdden, mae'n aelod o gôr CF1, côr o fri rhyngwladol sy'n perfformio ac yn cystadlu yng Nghymru a thu hwnt; yn ennill yn rheolaidd mewn eisteddfodau a Chôr y Flwyddyn y BBC yn 2014.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd