Gweithwyr Gofal ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn Haeddu Gwell – Peredur

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi codi trafferthion gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael eu gorfodi i delerau ac amodau llai gan awdurdod lleol a reolir gan Lafur.

Defnyddiodd Peredur Owen Griffiths AS Gwestiynau'r Prif Weinidog i dynnu sylw at y toriadau dinistriol y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn eu gwneud i ganolfannau dydd i oedolion anabl.

Yr wythnos diwethaf, holodd Peredur y Prif Weinidog am yr effaith y mae hyn yn ei chael ar oedolion anabl a'u teuluoedd, gyda rhai ar ôl heb unrhyw ddarpariaeth. Yr wythnos hon, siaradodd Peredur am yr effaith y mae'r newidiadau'n ei chael ar weithwyr canolfannau dydd; y mae rhai ohonynt wedi cael eu hadleoli a'u bygwth â dileu swyddi oni bai eu bod yn derbyn telerau ac amodau llai.

Yn ystod FMQs, dywedodd Peredur: "O ran Plaid Cymru, mae gofal cymdeithasol yn waith medrus iawn, a dylid ei drin felly o ran cyflog ac amodau. Mae'n annheg ac yn anghyfiawn nad yw gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael y parch y maent yn ei haeddu.

"Efallai eich bod yn cofio, yr wythnos diwethaf, i mi godi'r newidiadau i'r ddarpariaeth gofal dydd i oedolion anabl ym mwrdeistref sirol Caerffili, o safbwynt y teuluoedd y maent yn effeithio arnynt. Mae angen inni gofio hefyd fod tîm ymroddedig o weithwyr sydd hefyd wedi cael eu heffeithio gan gynlluniau'r cyngor Llafur.

"Fel y dywedodd un swyddog undeb mewn cyfarfod ddoe, 'Aeth y gweithwyr rheng flaen hyn y tu hwnt i'r alwad am ddyletswydd i weithio drwy gydol pandemig COVID, ac maent bellach yn cael eu diolch i adleoli a'r bygythiad o gael eu diswyddo os nad ydynt yn derbyn telerau ac amodau llai'.

"Brif Weinidog, sut y gallwn ddisgwyl i bobl gael eu denu i'r sector gofal cymdeithasol, ac, yr un mor bwysig, sut y disgwylir i bobl sydd â phrofiad aros yn y sector, lle maent yn cael eu trin mor wael?"

Mewn ymateb, dywedodd Mark Drakeford: "Wel, Lywydd, rydw i mewn sefyllfa i ymateb i'r pwynt cyffredinol y mae'r Aelod yn ei wneud. Wrth i mi geisio egluro'n dyner iddo'r wythnos diwethaf, cwestiynau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd yn y sefyllfa orau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-09-29 19:08:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd