Plaid Cymru yn Canmol Buddugoliaeth Rhannol i'r Ymgyrch yn Erbyn Cau Canolfannau Gofal Dyddiol

edit1.jpg

Wrth ymateb i'r newyddion bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn mynd i "ail-werthuso" eu cynlluniau ar gyfer darpariaeth canolfannau gofal dyddiol i oedolion anabl, dywedodd Peredur Owen Griffiths a Delyth Jewell o Blaid Cymru mewn datganiad ar y cyd: "Mae hyn yn newyddion i'w groesawu i oedolion anabl, eu teuluoedd a'r staff ymroddedig yn y canolfannau gofal dyddiol.

"Mae'r cyngor wedi cydnabod fod eu hymgynghoriad ar y gwasanaeth hanfodol hwn yn annigonol ac wedi methu ag ystyried barn y bobl yr effeithiwyd arnynt fwyaf pan ddiddymwyd gwasanaethau.

"Os cynhelir ymgynghoriad priodol a bod gwir ystyriaeth o deimladau o fewn y bwrdeistref sirol yn cael ei fesur, yna rydym yn hyderus na fydd gan y cyngor ddewis ond rhoi'r gorau i'w cynlluniau a dod o hyd i ffordd o weithio gyda theuluoedd i gynyddu'r ddarpariaeth ar yr amod ei fod yn ddiogel o dan gyfyngiadau coronafeirws.

"Rydym yn gwybod na ellir ymddiried yn y cyngor i ddod i'r penderfyniad cywir o’u gwirfodd o ran defnyddwyr canolfannau gofal dyddiol - fellly byddwn ni ym Mhlaid Cymru ar lefelau'r Senedd, y cyngor a llawr gwlad yn cadw llygad barcud ar y mater hwn ac yn parhau i weithio gyda theuluoedd ac undebau llafur.

"Ni ellir bod yn hunanfodlon ar y mater hwn; yn ystod y misoedd nesaf neu ar ôl etholiadau lleol y flwyddyn nesaf pan fydd Llafur o bosib yn bwriadu dadorchuddio eu cynlluniau mwy amhoblogaidd. Bydd yr ymgyrch yn parhau."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-09-29 19:25:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd