Hwb i'r Cynllun Tlodi Tanwydd yn "Fan Cychwyn" - Peredur

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Mae Peredur wedi galw cynllun gan Lywodraeth Cymru i liniaru tlodi tanwydd yn "gam i'w groesawu" ond dywedodd bod angen gwneud mwy i helpu teuluoedd sy'n cael trafferthion.

Roedd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru yn siarad ar ôl i fanylion ddod i'r amlwg o ddyblu'r taliad tanwydd gaeaf i bobl ar Gredyd Cynhwysol a budd-daliadau oedran gweithio eraill o £100 i £200.

Gwnaed y cyhoeddiad ar ôl wythnosau o ymgyrchu gan Blaid Cymru am fesurau i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw.

Dywedodd Peredur: "Mae'r cynllun hwn gan Lywodraeth Cymru i'w groesawu yng nghanol argyfwng costau byw sydd eisoes yma ac sydd ar fin gwaethygu'n sylweddol.

"Yn ddiweddar, canfu Sefydliad Bevan fod pedwar o bob deg aelwyd yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd fforddio unrhyw beth y tu hwnt i hanfodion sylfaenol. Mae pobl eisoes yn cael trafferth mewn niferoedd enfawr a hynny cyn y ddau gynnydd mawr mewn biliau tanwydd y rhagwelir y darperir ar eu rhan ym mis Ebrill a mis Hydref.

"Er fy mod yn croesawu'r cynllun hwn, ni fydd yn ddigon i dalu am y cynnydd yng nghostau byw ac ni fydd yn ddigon i'r rhai sydd eisoes mewn dyled. I'r rhai sydd mewn tlodi tanwydd ond nad ydynt yn derbyn budd-daliadau, nid yw'r cynllun hwn yn berthnasol ac ni fydd yn eu helpu.

"Mae'r cynllun hwn yn fan cychwyn ond mae angen mwy i wrthsefyll yr argyfwng costau byw y mae ein cymunedau'n ei wynebu."

Am fanylion am sut i wneud cais am y cynllun yn Nwyrain De Cymru, cliciwch ar y ddolen wrth ymyl eich awdurdod lleol:

Caerphilly / Caerffili - Caerffili - Bwrdeistref Sirol Caerffili

Blaenau Gwent - CBS Blaenau Gwent: Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf (blaenau-gwent.gov.uk)

Merthyr Tudful - Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf | Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Sir Fynwy / Sir Fynwy - Utilities - Sir Fynwy

Casnewydd / Casnewydd - Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf | Cyngor Dinas Casnewydd

Torfaen - Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf | Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

 

 

 

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-02-02 14:09:53 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd