AS Plaid Cymru yn holi Llywodraeth Lafur dros HMOs yn dilyn marwolaeth ddiweddaraf yng ngwesty Blaenau Gwent

Peredur_profile_pic_pro.PNG

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i droi eu sylw at Dai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn dilyn marwolaeth dyn yng Nglyn Ebwy.

Cododd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, y dadlau a fu ynghylch Gwesty'r Parc yng Nglyn Ebwy yn ystod Cwestiynau Busnes yn y Senedd.

Mae'r gwesty bellach yn cael ei ddefnyddio fel llety dros dro ac yn gynharach y mis hwn cafwyd hyd i ddyn 41 oed yn anymwybodol yno. Cafodd dyn arall ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn hynny.

Yn ôl trigolion lleol, sydd wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus ers y digwyddiad, dyma'r drydedd farwolaeth yn y gwesty.

Dywedodd Mr Owen Griffiths: "Dros yr wythnosau diwethaf, mae pryderon mawr wedi eu mynegi am ddiogelwch gwesty yng Nglyn Ebwy sy'n gweithredu fel Tŷ Amlfeddiannaeth.

"Cafwyd hyd i ddyn yn farw yng Ngwesty'r Parc yn Waunlwyd, ac fe gafodd un arall ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth. Mae trigolion lleol a oedd yn rhan o gyfarfod cyhoeddus dilynol i drafod eu hofnau am ddiogelwch y gwesty yn dweud mai dyma'r drydedd farwolaeth a adroddwyd yn y gwesty.

"Mae sail i'w hofnau nhw, gan fy mod wedi cael gwybod bod dau awdurdod lleol, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent, wedi tynnu eu cleientiaid allan o'r cyfleuster bellach."

Ychwanegodd Peredur: "O fy ngwaith fel Aelod Senedd ers y llynedd, rwy'n ymwybodol bod methiannau ynghylch rheoleiddio HMO wedi arwain at ganolbwyntio cyfleusterau o'r fath, ac o leiaf un person bregus yn cael ei gartrefu mewn llety anaddas gyda chanlyniadau trasig.

"Ydy hi'n bryd ailedrych ar y rheoleiddio a'r arweiniad? Oherwydd mae'n ymddangos bod y status quo yn methu cymunedau a'r cleientiaid bregus yn HMOs. A allwn felly gael datganiad gan y Llywodraeth ar frys ar hyn os gwelwch yn dda?"

Mewn ateb, dywedodd Lesley Griffiths AS ei fod yn fater i awdurdodau lleol.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-10-12 10:00:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd