Deiseb Sbwriel - Dylid argraffu rhifau ceir ar bob pecyn bwyd "Drive-Through"

Ailagorodd fwytai bwyd cyflym yng Nghymru ddydd Llun 2 Mehefin. Ers hynny rydym wedi gweld cynnydd yn y sbwriel a ollyngwyd yn ein cymunedau ar ôl ymweliadau â'r "Drive-Through".

Dylai pobl ddefnyddio'r biniau a ddarperir neu fynd â'u sbwriel adref. Nid yw ei daflu allan o'r car yn dderbyniol.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym sydd â chyfleusterau "Drive-Through" argraffu rhifau ceir ar bob pecynnu fel y gellir olrhain y sbwriel.

Os ydych yn cytuno, llofnodwch y ddeiseb.

Who's signing

Nic Daniels
Carole Nicholls
Mair Treharne
David Bullock
J. Barnes
Kelly hughes
Gethin Rhys
Manon Roberts
Eirwen Ayling
Paul Ayling
Osian Edwards
Llio Davies
Bethan Moseley
Rhiannon Dafis
Sian John
Greory Snelgrove
Padi Phillips
Mark Holborn
Carole Willis
Emyr John
Carol Loughlin
Fiona Gannon
Robin Huw Bowen
Judith Griffith
Glyn Gruffudd
Elin Walker Jones
Chris Priest
Aled Prys Williams
Angharad Booth-Taylor
Aled Bebb
48 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 33 o ymatebion

 • Nic Daniels
  signed 2020-07-12 21:56:21 +0100
 • Carole Nicholls
  signed 2020-06-27 17:12:16 +0100
 • Mair Treharne
  signed 2020-06-26 11:49:59 +0100
 • David Bullock
  signed 2020-06-18 09:59:27 +0100
 • J. Barnes
  signed 2020-06-13 21:54:11 +0100
 • Kelly hughes
  signed 2020-06-13 17:13:24 +0100
 • Gethin Rhys
  signed 2020-06-11 14:01:09 +0100
 • Manon Roberts
  signed 2020-06-09 09:50:31 +0100
 • Eirwen Ayling
  signed 2020-06-09 09:36:43 +0100
 • Paul Ayling
  signed 2020-06-08 23:03:19 +0100
 • Osian Edwards
  signed 2020-06-08 19:07:15 +0100
 • Llio Davies
  signed 2020-06-07 21:47:16 +0100
 • Bethan Moseley
  signed 2020-06-07 21:22:04 +0100
 • Rhiannon Dafis
  signed 2020-06-07 11:25:46 +0100
 • Sian John
  signed 2020-06-06 21:47:54 +0100
 • Greory Snelgrove
  signed 2020-06-06 19:28:47 +0100
 • Padi Phillips
  signed 2020-06-06 17:28:25 +0100
 • Mark Holborn
  signed 2020-06-06 15:38:17 +0100
 • Carole Willis
  signed 2020-06-06 09:10:56 +0100
 • Emyr John
  signed 2020-06-05 21:33:31 +0100
 • Carol Loughlin
  signed 2020-06-05 18:02:19 +0100
 • Fiona Gannon
  signed 2020-06-05 17:25:25 +0100
 • Robin Huw Bowen
  signed 2020-06-05 17:08:02 +0100
 • Judith Griffith
  signed 2020-06-05 17:07:33 +0100
 • Glyn Gruffudd
  signed 2020-06-05 15:50:18 +0100
 • Elin Walker Jones
  signed 2020-06-05 14:57:22 +0100
 • Chris Priest
  signed 2020-06-05 12:40:54 +0100
 • Aled Prys Williams
  signed 2020-06-05 09:52:47 +0100
 • Angharad Booth-Taylor
  signed 2020-06-05 09:51:50 +0100
 • Aled Bebb
  signed 2020-06-04 23:41:48 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd