Plaid Cymru AS yn Croesholi y Gweinidog Iechyd am Adroddiad Damniol

Grange_pic_serious.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi codi yn y Senedd y mater sy'n ymwneud â diogelwch cleifion a morâl staff o fewn y bwrdd iechyd.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, fod sylw yn y wasg ar adroddiad Coleg Brenhinol y Ffisigwyr ynglyn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn "ddamniol".

Canfu'r adroddiad fod staff yn 'ofni mynd i'r gwaith' oherwydd eu pryder ynghylch diogelwch cleifion a'r canlyniadau y gallai eu gael ar eu cofrestriad gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ar ôl i'r bwrdd iechyd agor ysbyty Grange ger Cwmbrân y llynedd.

Yn ystod cwestiwn amserol i'r Gweinidog Iechyd, dywedodd Peredur: "Mae sylw yn y wasg am adroddiad Coleg Brenhinol y Ffisigwyr ynglyn a profiadau staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ddamniol. Mae’n annerbyniol bod meddygon ac ymgynghorwyr dan hyfforddiant – a dyfynnaf - yn "ofni mynd i’r gwaith".

"Aeth Andrew Goddard, llywydd RCP, mor bell â dweud: "Yn ystod ein hymweliad rhithwir dywedodd rhai hyfforddeion wrthym fod ofn iddynt fynd i'r gwaith, rhag ofn iddynt golli eu rhif GMC [y Cyngor Meddygol Cyffredinol].

"Yn fy wyth mlynedd yng Ngholeg Brenhinol y Ffisigwyr rwyf wedi ymweld â channoedd o wahanol ysbytai - ac nid oeddwn erioed wedi clywed hynny o'r blaen."

Ychwanegodd Peredur: "Y rheswm pam fod staff ofni colli eu rhif GMC yw pryderon difrifol ynghylch diogelwch cleifion o dan y model ysbyty newydd sy'n gweld y gweithlu a chleifion yn symud rhwng nifer o safleoedd gan nad oes digon o adnoddau ar eu cyfer.

"Bydd llawer o'm hetholwyr yn poeni am y newyddion hyn felly rwyf am glywed gennych heddiw pa gamau yr ydych wedi'u cymryd i wella diogelwch cleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan? A allwch roi’r sicrwydd sydd ei angen ar boblyn fy rhanbarth?

"At hynny, sut ydych chi'n mynd i'r afael â phryderon dilys staff sy'n gweithio'n galed sy'n haeddu gwell ac na ddylent fod yn ofni mynd i'r gwaith?"

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 

 

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-11-03 15:31:45 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd